พนักงานผู้ช่วยนักเทคนิคการแพทย์

ประกาศรับสมัครงานตำแหน่ง : พนักงานผู้ช่วยนักเทคนิคการแพทย์
เงินเดือน : พิจารณาตามความสามารถและประสบการณ์
สวัสดิการ : ประกันสังคม, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, สวัสดิการค่ารักษาพยาบาลครอบครัว

คุณสมบัติ : 1. เพศหญิง  อายุ 20 ปีขึ้นไป 
                 2. จบวุฒิการศึกษาผู้ช่วยพยาบาล
                 3. เป็นผู้ที่มีบุคลิกดี และมีอุปนิสัยที่ดี มีความซื่อสัตย์ มีกาละเทศะ มีปฏิภาณไหวพริบ และคล่องแคล่ว
                 4. มีความรับผิดชอบสูง ขยัน ตั้งใจทำงาน 
                 5. มีประสบการณ์พิจารณาเป็นพิเศษ

ช่วงเวลาทำงาน : เป็นกะUpdate (0000-00-00)


พนักงานบัญชี

ประกาศรับสมัครงานตำแหน่ง : พนักงานบัญชี
เงินเดือน : พิจารณาตามความสามารถและประสบการณ์
สวัสดิการ : ประกันสังคม, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, สวัสดิการค่ารักษาพยาบาลครอบครัว

คุณสมบัติ : 1. เพศหญิง  อายุ 22 ปีขึ้นไป 
                 2. วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี สาขาการบัญชี หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
                 3. เป็นผู้ที่มีบุคลิกดี และมีอุปนิสัยที่ดี มีความซื่อสัตย์ มีกาละเทศะ มีปฏิภาณไหวพริบ และคล่องแคล่ว
                 4. มีความรับผิดชอบสูง ขยัน ตั้งใจทำงาน 
                 5. มีประสบการณ์พิจารณาเป็นพิเศษ

ช่วงเวลาทำงาน : วันจันทร์-ศุกร์  เวลา 08.00-17.30 น. หยุดเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์


Update (0000-00-00)


นักโภชนาการ

ประกาศรับสมัครงานตำแหน่ง นักโภชนาการ
เงินเดือน พิจารณาตามความสามารถและประสบการณ์
สวัสดิการ : ประกันสังคม, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, สวัสดิการค่ารักษาพยาบาลครอบครัว

คุณสมบัติ : 1. เพศหญิง/ชาย อายุ 25-35 ปี  (เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
                 2. วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี สาขาโภชนาการวิทยาศาสตร์การอาหาร หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
                 3. มีใจรักงานบริการและมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
                 4. มีความอดทนสูง ยิ้มแย้มแจ่มใส และมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่
                 5. มีความกระตือรือร้นและพยายามที่จะเรียนรู้ในงาน
                 6. มีประสบการณ์พิจารณาเป็นพิเศษUpdate (0000-00-00)


รับสมัครพนักงานประจำโรงพยาบาลฯ


นักวิเคราะห์ระบบงาน

- จำนวน 1 อัตรา
- เพศ หญิง  อายุ 25 ปีขึ้นไป
- จบวุฒิปริญญาตรี สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ , บัญชีเพื่อการบริหาร หรือ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- อัตราค่าจ้าง  ตามโครงสร้างโรงพยาบาล
- เงื่อนไข / สวัสดิการความต้องการอื่นๆ / ลักษณะงานและประสบการณ์
1. ใช้โปรแกรม Visio ได้
2. เขียน Flow chart ได้
3. สามารถเดินทางไปทำงานต่างจังหวัดได้
4. มีสัญญาจ้าง 1 ปี
5. มีประกันสังคมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- ช่วงเวลาการทำงาน 
จันทร์ - ศุกร์ 08.00 - 17.30 น. หยุด เสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

นักรังสีเทคนิค
- จำนวน 2 อัตรา
- เพศ ช/ญ อายุ 20 ปีขึ้นไป
- จบวุฒิปริญญาตรี สาขา รังสีวิทยา
- อัตราค่าจ้าง  ตามโครงสร้างโรงพยาบาล
- เงื่อนไข / สวัสดิการความต้องการอื่นๆ / ลักษณะงานและประสบการณ์
1. ต้องมีใบประกอบวิชาชีพ
2. มีประสบการณ์พิจารณาพิเศษ
3. มีประกันสังคมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- ช่วงเวลาการทำงาน  ตามกะ
-ทุกตำแหน่งเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร

พยาบาลวิชาชีพ ER
- จำนวน 2 อัตรา
- เพศ ช/ญ อายุ 20 ปีขึ้นไป
- จบวุฒิปริญญาตรี สาขา พยาบาลศาสตร์
- อัตราค่าจ้าง ตามโครงสร้างโรงพยาบาล
- เงื่อนไข / สวัสดิการความต้องการอื่นๆ / ลักษณะงานและประสบการณ์
1. ต้องมีใบประกอบวิชาชีพ
2. มีประสบการณ์พิจารณาพิเศษ
3. มีประกันสังคมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- ช่วงเวลาการทำงาน  ตามกะ
-ทุกตำแหน่งเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร

พยาบาลวิชาชีพ OR
- จำนวน 2 อัตรา
- เพศ ช/ญ อายุ 20 ปีขึ้นไป
- จบวุฒิปริญญาตรี สาขา พยาบาลศาสตร์
- อัตราค่าจ้าง ตามโครงสร้างโรงพยาบาล
- เงื่อนไข / สวัสดิการความต้องการอื่นๆ / ลักษณะงานและประสบการณ์
1. ต้องมีใบประกอบวิชาชีพ
2. มีประสบการณ์พิจารณาพิเศษ
3. มีประกันสังคมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- ช่วงเวลาการทำงาน  ตามกะ
-ทุกตำแหน่งเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร

พยาบาลวิชาชีพ ICU
- จำนวน 2 อัตรา
- เพศหุญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป
- จบวุฒิปริญญาตรี สาขา พยาบาลศาสตร์
- อัตราค่าจ้าง ตามโครงสร้างโรงพยาบาล
- เงื่อนไข / สวัสดิการความต้องการอื่นๆ / ลักษณะงานและประสบการณ์
1. ต้องมีใบประกอบวิชาชีพ
2. มีประสบการณ์พิจารณาพิเศษ
3. มีประกันสังคมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- ช่วงเวลาการทำงาน  ตามกะ

เภสัชกร
- จำนวน 3 อัตรา
- เพศ ช/ญ อายุ 20 ปีขึ้นไป
- จบวุฒิปริญญาตรี สาขา เภสัชศาสตร์
- อัตราค่าจ้าง ตามโครงสร้างโรงพยาบาล
- เงื่อนไข / สวัสดิการความต้องการอื่นๆ / ลักษณะงานและประสบการณ์
1. ต้องมีใบประกอบวิชาชีพ
2. มีประสบการณ์พิจารณาพิเศษ
3. มีประกันสังคมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- ช่วงเวลาการทำงาน  ตามกะ
-ทุกตำแหน่งเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร

นักเทคนิคการแพทย์
- จำนวน 2 อัตรา
- เพศ ช/ญ อายุ 23 ปีขึ้นไป
- จบวุฒิปริญญาตรี สาขา นักเทคนิคการแพทย์
- อัตราค่าจ้าง ตามโครงสร้างโรงพยาบาล
- เงื่อนไข / สวัสดิการความต้องการอื่นๆ / ลักษณะงานและประสบการณ์
1. ต้องมีใบประกอบวิชาชีพ
2. มีประสบการณ์พิจารณาพิเศษ
3. มีประกันสังคมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- ช่วงเวลาการทำงาน  ตามกะ
-ทุกตำแหน่งเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร

หัวหน้าแผนกการเงิน
- จำนวน 1 อัตรา
- เพศ หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
- จบวุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา
- อัตราค่าจ้าง ตามโครงสร้างโรงพยาบาล
- เงื่อนไข / สวัสดิการความต้องการอื่นๆ / ลักษณะงานและประสบการณ์
1. มีประสบการณ์การทำงานเกี่ยวกับด้านการเงินของรพ.มาก่อน
2. มีประกันสังคมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
-ช่วงเวลาทำงาน 
จันทร์ - ศุกร์ 08.00 - 17.30 น. หยุด เสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

หัวหน้าแผนกแม่บ้านและซักรีด
- จำนวน 1 อัตรา
- เพศ หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
- จบวุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา
- อัตราค่าจ้าง ตามโครงสร้างโรงพยาบาล
- เงื่อนไข / สวัสดิการความต้องการอื่นๆ / ลักษณะงานและประสบการณ์
1.มีประสบการณ์การทำงานเกี่ยวกับด้านแม่บ้าน,การเย็บผ้าพิจารณาพิเศษ
2. มีประกันสังคมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
-ช่วงเวลาทำงาน 
จันทร์ - ศุกร์ 08.00 - 17.30 น. หยุด เสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์


พนักงานการเงินนอก - ใน
- จำนวน 1 อัตรา
- เพศ หญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป
- จบวุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา
- อัตราค่าจ้าง ตามโครงสร้างโรงพยาบาล
- เงื่อนไข / สวัสดิการความต้องการอื่นๆ / ลักษณะงานและประสบการณ์
1. มีประสบการณ์พิจารณาพิเศษ
2. มีประกันสังคมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
-ช่วงเวลาทำงาน  ตามกะ

พนักงานบัญชี
- จำนวน 1 อัตรา
- เพศ หญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป
- จบวุฒิปริญญาตรี สาขา การบัญชี
- อัตราค่าจ้าง ตามโครงสร้างโรงพยาบาล
- เงื่อนไข / สวัสดิการความต้องการอื่นๆ / ลักษณะงานและประสบการณ์
1. มีประสบการณ์พิจารณาพิเศษ
2. มีประกันสังคมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
-ช่วงเวลาทำงาน 
จันทร์ - ศุกร์ 08.00 - 17.30 น. หยุด เสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์


Update (0000-00-00)


แม่ครัว

ประกาศรับสมัครงานตำแหน่ง : แม่ครัว
เงินเดือน : พิจารณาตามความสามารถและประสบการณ์
สวัสดิการ : ประกันสังคม, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, สวัสดิการค่ารักษาพยาบาลครอบครัว

คุณสมบัติ : 1. เพศหญิง  อายุ 25 ปีขึ้นไป 
                 2. จบวุฒิการศึกษาระดับ มัธยมศึกษาปีที่ 6 ขึ้นไป 
                 3. เป็นผู้ที่มีบุคลิกดี และมีอุปนิสัยที่ดี มีความซื่อสัตย์ มีกาละเทศะ มีปฏิภาณไหวพริบ และคล่องแคล่ว
                 4. มีความรับผิดชอบสูง ขยัน ตั้งใจทำงาน 
                 5. มีประสบการณ์พิจารณาเป็นพิเศษ

ช่วงเวลาทำงาน : เป็นกะUpdate (0000-00-00)


เภสัชกร

เภสัชกร
- จำนวน 2 อัตรา
- เพศ ช/ญ อายุ 20 ปีขึ้นไป
- จบวุฒิปริญญาตรี สาขา เภสัชศาสตร์
- อัตราค่าจ้าง ตามโครงสร้างโรงพยาบาล
- เงื่อนไข / สวัสดิการความต้องการอื่นๆ / ลักษณะงานและประสบการณ์

1. ต้องมีใบประกอบวิชาชีพ
2. มีประสบการณ์พิจารณาพิเศษ
3. มีประกันสังคมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- ช่วงเวลาการทำงาน  ตามกะ
-ทุกตำแหน่งเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารUpdate (0000-00-00)


พนักงานศึกษาและวางแผนระบบ

ประกาศรับสมัครงานตำแหน่ง : พนักงานศึกษาและวางแผนระบบ
เงินเดือน : พิจารณาตามความสามารถและประสบการณ์
สวัสดิการ : ประกันสังคม, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, สวัสดิการค่ารักษาพยาบาลครอบครัว

คุณสมบัติ : 1. เพศหญิง 25 ปีขึ้นไป
                 2. วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ, บัญชีเพื่อการบริหาร หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
                 3. ใช้โปรแกรม Visio หรือเขียน Flowchart ได้
                 4. สัญญาจ้าง 1 ปี
                 5. เป็นผู้ที่มีบุคลิกดี และมีอุปนิสัยที่ดี มีความซื่อสัตย์ มีกาละเทศะ มีปฏิภาณไหวพริบ และคล่องแคล่ว
                 6. มีความรับผิดชอบสูง สามารถทนแรงกดดันได้
                 7. มีประสบการณ์พิจารณาเป็นพิเศษ

ช่วงเวลาทำงาน : วันจันทร์-ศุกร์  เวลา 08.00-17.30 น. หยุดเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

Update (0000-00-00)


พนักงานเสิร์ฟ

ประกาศรับสมัครงานตำแหน่ง : พนักงานเสิร์ฟ
เงินเดือน : พิจารณาตามความสามารถและประสบการณ์
สวัสดิการ : ประกันสังคม, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, สวัสดิการค่ารักษาพยาบาลครอบครัว

คุณสมบัติ : 1. เพศชาย/หญิง  อายุ 20 ปีขึ้นไป 
                 2. จบวุฒิการศึกษาระดับ มัธยมศึกษาปีที่ 3 ขึ้นไป 
                 3. เป็นผู้ที่มีบุคลิกดี และมีอุปนิสัยที่ดี มีความซื่อสัตย์ มีกาละเทศะ มีปฏิภาณไหวพริบ และคล่องแคล่ว
                 4. มีความรับผิดชอบสูง ขยัน ตั้งใจทำงาน 
                 5. มีประสบการณ์พิจารณาเป็นพิเศษ

ช่วงเวลาทำงาน : เป็นกะUpdate (0000-00-00)


พนักงานธุรการห้องอาหาร

ประกาศรับสมัครงานตำแหน่ง : พนักงานธุรการห้องอาหาร
เงินเดือน : พิจารณาตามความสามารถและประสบการณ์
สวัสดิการ : ประกันสังคม, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, สวัสดิการค่ารักษาพยาบาลครอบครัว

คุณสมบัติ : 1. เพศชาย/หญิง  อายุ 20 ปีขึ้นไป 
                 2. จบวุฒิการศึกษาระดับ มัธยมศึกษาปีที่ 6 ขึ้นไป 
                 3. เป็นผู้ที่มีบุคลิกดี และมีอุปนิสัยที่ดี มีความซื่อสัตย์ มีกาละเทศะ มีปฏิภาณไหวพริบ และคล่องแคล่ว
                 4. มีความรับผิดชอบสูง ขยัน ตั้งใจทำงาน 
                 5. ใช้คอมพิวเตอร์ได้ หรือมีประสบการณ์พิจารณาเป็นพิเศษ

ช่วงเวลาทำงาน : เป็นกะUpdate (0000-00-00)


พนักงานแม่บ้าน

ประกาศรับสมัครงานตำแหน่ง : พนักงานเแม่บ้าน
เงินเดือน : พิจารณาตามความสามารถและประสบการณ์
สวัสดิการ : ประกันสังคม, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, สวัสดิการค่ารักษาพยาบาลครอบครัว

คุณสมบัติ : 1. เพศหญิง  อายุ 20 ปีขึ้นไป 
                 2. จบวุฒิการศึกษาระดับ มัธยมศึกษาปีที่ 6 ขึ้นไป 
                 3. เป็นผู้ที่มีบุคลิกดี และมีอุปนิสัยที่ดี มีความซื่อสัตย์ มีกาละเทศะ มีปฏิภาณไหวพริบ และคล่องแคล่ว
                 4. มีความรับผิดชอบสูง ขยัน ตั้งใจทำงาน 
                 5. มีประสบการณ์พิจารณาเป็นพิเศษ

ช่วงเวลาทำงาน : เป็นกะUpdate (0000-00-00)


พนักงานผู้ช่วยนักเทคนิเซียน (X-RAY)

ประกาศรับสมัครงานตำแหน่ง : พนักงานผู้ช่วยนักเทคนิเซียน (X-RAY)
เงินเดือน : พิจารณาตามความสามารถและประสบการณ์
สวัสดิการ : ประกันสังคม, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, สวัสดิการค่ารักษาพยาบาลครอบครัว

คุณสมบัติ : 1. เพศหญิงหรือชาย  อายุ 20 ปีขึ้นไป 
                 2. จบวุฒิการศึกษาวุฒิผู้ช่วยพยาบาล 
                 3. เป็นผู้ที่มีบุคลิกดี และมีอุปนิสัยที่ดี มีความซื่อสัตย์ มีกาละเทศะ มีปฏิภาณไหวพริบ และคล่องแคล่ว
                 4. มีความรับผิดชอบสูง ขยัน ตั้งใจทำงาน 
                 5. มีประสบการณ์พิจารณาเป็นพิเศษ

ช่วงเวลาทำงาน : เป็นกะ


Update (0000-00-00)


พนักงานผู้ช่วยเภสัชกร

ประกาศรับสมัครงานตำแหน่ง : พนักงานผู้ช่วยเภสัชกร
เงินเดือน : พิจารณาตามความสามารถและประสบการณ์
สวัสดิการ : ประกันสังคม, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, สวัสดิการค่ารักษาพยาบาลครอบครัว

คุณสมบัติ : 1. เพศหญิงหรือชาย  อายุ 20 ปีขึ้นไป 
                 2. จบวุฒิการศึกษาวุฒิผู้ช่วยพยาบาล
                 3. เป็นผู้ที่มีบุคลิกดี และมีอุปนิสัยที่ดี มีความซื่อสัตย์ มีกาละเทศะ มีปฏิภาณไหวพริบ และคล่องแคล่ว
                 4. มีความรับผิดชอบสูง ขยัน ตั้งใจทำงาน 
                 5. มีประสบการณ์พิจารณาเป็นพิเศษ

ช่วงเวลาทำงาน : เป็นกะ

Update (0000-00-00)


พนักงานรักษาความปลอดภัย

ประกาศรับสมัครงานตำแหน่ง : พนักงานรักษาความปลอดภัย
เงินเดือน : พิจารณาตามความสามารถและประสบการณ์
สวัสดิการ : ประกันสังคม, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, สวัสดิการค่ารักษาพยาบาลครอบครัว

คุณสมบัติ : 1. เพศชาย  อายุ 23 ปีขึ้นไป 
                 2. จบวุฒิการศึกษาระดับ มัธยมศึกษาปีที่ 3 ขึ้นไป 
                 3. เป็นผู้ที่มีบุคลิกดี และมีอุปนิสัยที่ดี มีความซื่อสัตย์ มีกาละเทศะ มีปฏิภาณไหวพริบ และคล่องแคล่ว
                 4. มีความรับผิดชอบสูง ขยัน ตั้งใจทำงาน 
                 5. มีประสบการณ์พิจารณาเป็นพิเศษ

ช่วงเวลาทำงาน : เป็นกะ

Update (0000-00-00)


พนักงานผู้ช่วยห้องผ่าตัด

ประกาศรับสมัครงานตำแหน่ง : พนักงานผู้ช่วยห้องผ่าตัด
เงินเดือน : พิจารณาตามความสามารถและประสบการณ์
สวัสดิการ : ประกันสังคม, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, สวัสดิการค่ารักษาพยาบาลครอบครัว

คุณสมบัติ : 1. เพศหญิง  อายุ 20 ปีขึ้นไป 
                 2. จบวุฒิการศึกษาวุฒิผู้ช่วยพยาบาล 
                 3. เป็นผู้ที่มีบุคลิกดี และมีอุปนิสัยที่ดี มีความซื่อสัตย์ มีกาละเทศะ มีปฏิภาณไหวพริบ และคล่องแคล่ว
                 4. มีความรับผิดชอบสูง ขยัน ตั้งใจทำงาน 
                 5. มีประสบการณ์พิจารณาเป็นพิเศษ

ช่วงเวลาทำงาน : เป็นกะ Update (0000-00-00)โรงพยาบาลราชเวชอุบลราชธานี โรงพยาบาลในอุบลฯ


ร่วมงานกับเรา

เรามีความยินดีที่คุณสนใจที่จะก้าวเข้ามาเป็นสมาชิกในครอบครัวของเรา สามารถดูรายละเอียดการรับสมัครได้จากเว็บไซด์ หรือ โทร สอบถามรายละเอียดได้ที่ 045-280040 ต่อ 2008 วันจันทร์ ถึง ศุกร์ เวลา 08.00 ถึง 17.30 น.

แจ้งปัญหาการบริการ