วงเงินคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ

ค่าเสียหายเบื้องต้น หมายถึง ค่าเสียหายต่อชีวิต – ร่างกาย ของผู้ประสบภัยอันเนื่องจากการใช้รถที่บริษัทประกันภัยต้องจ่ายโดยไม่ต้องรอ พิสูจน์ความรับผิดและให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของค่าสินไหมทดแทน

 •             
    1. ค่ารักษาพยาบาล ไม่เกิน  30,000 บาท
    2. ค่าทุพพลภาพ / สูญเสียอวัยวะหรือค่าปลงศพตาม
      1, 2 รวมกันแล้วไม่เกิน 65,000 บาทในชั้นต้น
  35,000 บาท

ค่าสินไหมทดแทนสูงสุด (รวมค่าเสียหายเบื้อง ต้น) หมายถึง ค่าสินไหมทดแทนสำหรับความเสียหายต่อชีวิต – ร่างกายของผู้ประสบภัยจากรถที่บริษัทประกันภัยต้องจ่ายเมื่ออุบัติเหตุจากรถ นั้นเป็นความผิดของผู้ขับขี่รถที่เอาประกันภัย

 •   1. กรณีบาดเจ็บ ไม่เกิน 50,000 บาท
    2. กรณีเสียชีวิต หรือ ทุพพลภาพถาวร   200,000 บาท
    3. ค่าชดเชยการรักษาตัว (ผู้ป่วยใน) 200 บาท / วัน ไม่เกิน 20 วัน  4,000 บาท

ค่าสินไหมทดแทนสูงสุด
            

  กรณีบาดเจ็บ (1 + 3) 54,000 บาท
  กรณีเสียชีวิต หรือ ทุพพลภาพถาวร (2+3)  204,000 บาท

ข้อมูลอ้างอิงจาก

ข้อมูลอ้างอิงจาก บริษัทกลาง คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง http://www.rvp.co.th/coverage.php

วีดีโอที่เกี่ยวข้อง

 • วงเงินคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ

 • วงเงินคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ 2
โรงพยาบาลราชเวชอุบลราชธานี โรงพยาบาลในอุบลฯ


ร่วมงานกับเรา

เรามีความยินดีที่คุณสนใจที่จะก้าวเข้ามาเป็นสมาชิกในครอบครัวของเรา สามารถดูรายละเอียดการรับสมัครได้จากเว็บไซด์ หรือ โทร สอบถามรายละเอียดได้ที่ 045-280040 ต่อ 2008 วันจันทร์ ถึง ศุกร์ เวลา 08.00 ถึง 17.30 น.

แจ้งปัญหาการบริการ