โครงการคลอดบุตรในราคาเหมาจ่าย

โครงการคลอดบุตรในราคาเหมายจ่าย

 เลือกสิ่งดีๆ ให้คุณแม่และลูกน้อย ด้วยแพคเกจคลอดในราคาเหมาจ่า สุดคุ้มกับ รพ.ราชเวช

              การคลอดปกติ
บริการคลอดเหมาจ่า 23,000 บาท
             นอน 3 วัน 2 คืน
               ราคานี้รวมถึง
- ค่าห้องพักเตียงเดี่ยวสำหรับมารดาพร้อมอาหาร
- ค่าห้องเด็กแรกเกิด 
- ค่าสูติแพทย์ และ ค่ากุมารแพทย์
- ค่าเวชภัณฑ์ และ ค่ายา
- ค่าเครื่องมือแพทย์ในการทำคลอด และ ค่าบริการห้องคลอด 
- ค่าอัลตร้าซาวด์ 1 ครั้ง 
- ทารกจะได้รับการฉีดวัคซีน 2 เข็ม 
   1.วัคซีนป้องกันวัณโรค 
   2.วัคซีนป้องกันตับอักเสบบี เข็มที่ 1

- ฟรี บริการจัดทำใบสูติบัตร
- ฟรี ภาพแรกเกิดของลูก จากทางโรงพยาบาล 
- ฟรี ชุดของขวัญรับสมาชิกใหม่ 1 ชุด 
 
*หมายเหตุ    เฉพาะกรณีที่มารดาและทารกไม่มีภาวะแทรกซ้อนเท่านั้น


             การผ่าตัดคลอด 
บริการคลอดเหมาจ่าย 39,000 บาท 
         ระยะฟักฟื้น 4 วัน 3 คืน 
                  ราคานี้รวมถึง
- ค่าห้องพักเตียงเดี่ยวสำหรับมารดาพร้อมอาหาร
- ค่าสูติแพทย์, ค่ากุมารแพทย์ และ ค่าวิสัญญีแพทย์
- ค่าเวชภัณฑ์ และ ค่า ยา
- ค่าเครื่องมือแพทย์ในการทำคลอด
- ค่าบริการห้องผ่าตัด และ ค่าบริการระงับความรู้สึก 
- ค่าอัลตร้าซาวด์ 1 ครั้ง
- ทารกจะได้รับการฉีดวัคซีน 2 เข็ม 
    1. วัคซีนป้องกันวัณโรค
    2. วัคซีนป้องกันตับอักเสบบี เข็มที่ 1 

- ฟรี บริการจัดทำใบสูติบัตร
- ฟรี ภาพแรกเกิดของลูก จากทางโรงพยาบาล
- ฟรี ชุดของขวัญ รับขวัญสมาชิกใหม่ 1 ชุด

*หมายเหตุ  เฉพาะกรณีที่มารดาและทารกไม่มีภาวะแทรกซ้อนเท่านั้น


                                       เงื่อนไขบริการ โครงการคลอดบุตรในราคาเหมาจ่าย 
                                      รายการที่ไม่รวมอยู่ในโปรแกรมคลอดบุตรในราคาเหมาจ่าย 

* กรณีต้องพักเกินวันที่กำหนดไว้ โรงพยาบาลคิดค่าใช้จ่ายส่วนเกินตามความเป็นจริง ในอัตราปกติพร้อมมอบส่วนลด
  30 % สำหรับค่าห้องพัก
* มารดาที่มีปัญหาทางสุขภาพหรืออาจก่อให้เกิดความเสี่ยงสูงในการคลอดบุตร จะไม่สามารถใช้โปรแกรมคลอดบุตร
  ในราคาเหมาจ่ายได้ ซึ่งได้แก่               
       - ครรภ์แฝด      - ภาวะครรภ์เป็นพิษ              - ภาวะแท้งบุตร ตกเลือด         - ภาวะเลือดออกผิดปกติขณะตั้งครรภ์          - ภาวะการตั้งครรภ์นอกมดลูก ไข่ปลาอุก        - ภาวะการแพ้ท้องรุนแรงจนต้องพักรักษาตัวในโรงพยาบาล                        - ภาวะแทรกซ้อนต่างๆ ของการตั้งครรภ์ 
         เช่น เจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนด เป็นไข้ เบาหวาน ไทรอยด์ เป็นต้น          
       - การตรวจอัลตร้าซาวด์ นอกเหนือจากในโปรแกรม                 
       - รกลอกตัวก่อนกำหนด                               
       - รกเกาะต่ำ หรือ ภาวะผิดปกติอื่นๆ ซึ่งแพทย์จะเป็นผู้ระบุ               
       - ตรวจหลังคลอด และ ตรวจมะเร็งปากมดลูก                 
       - มารดาที่มีโรคประจำตัวเรื้อรังซึ่งได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดโดยได้รับการพิจารณาจากแพทย์เจ้าของไข้           
       - มารดาที่จำเป็นต้องใช้เครื่องช่วยคลอดพิเศษ                
       - กรณีทารกมีโรคแทรกซ้อนเกิดขึ้น โดยไม่มีผลต่อมารดา เช่น ตัวเหลือง ไข้ หอบ  รพ. คิดค่าใช้จ่ายของทารก
         ตามความเป็นจริงในอัตราปกติ พร้อมมอบส่วนลดให้ 10 % สำหรับค่าห้อง และ ค่ายา (ยกเว้นยาชนิดพิเศษ)                    - กรณีมารดาเลือกใช้บริการคลอดปกติแต่มีความจำเป็นต้องได้รับการผ่าตัดคลอด                 
       - การตรวจระหว่างฝากครรภ์จนถึงวันคลอด                 
       - ค่าใช้จ่ายส่วนตัวภายในห้องพัก เช่น เครื่องดื่ม ค่าโทรศัพท์ และ ค่าอาหารญาติ ทางโรงพยาบาลจะคิดในราคาปกติ        - ค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการสำหรับมารดาและเด็กแรกเกิดทุกครั้ง                
       - กรณีมารดาหรือทารกมีภาวะผิดปกติหรือมีภาวะแทรกซ้อนให้ใช้ราคาปกติของโรงพยาบาล และมอบส่วนลด 10 %              สำหรับค่าห้อง และ ค่ายา (ยกเว้นยาชนิดพิเศษ)   

** หมายเหตุ
        - ผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องมาพบแพทย์ของโรงพยาบาลอีกครั้ง ในช่วง 2 เดือน สุดท้ายของการตั้งครรภ์                           - โรงพยาบาลยินดีมอบส่วนลด 10 % สำหรับค่าวัคซีน ค่ายา และ ค่าห้องปฏิบัติการ                               สำหรับเด็กตั้งแต่แรกเกิด – 1 ขวบ

                                               สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 045-280040
Update : (2016-02-19)โรงพยาบาลราชเวชอุบลราชธานี โรงพยาบาลในอุบลฯ


ร่วมงานกับเรา

เรามีความยินดีที่คุณสนใจที่จะก้าวเข้ามาเป็นสมาชิกในครอบครัวของเรา สามารถดูรายละเอียดการรับสมัครได้จากเว็บไซด์ หรือ โทร สอบถามรายละเอียดได้ที่ 045-280040 ต่อ 2008 วันจันทร์ ถึง ศุกร์ เวลา 08.00 ถึง 17.30 น.

แจ้งปัญหาการบริการ