โรงพยาบาลราชเวชอุบลราชธานี โดย บริษัทราชเวชอุบลราชธานี จำกัด เป็นผู้ดำเนินงานมีวัตถุประสงค์ที่จะสร้างสรรค์และนำเสนอบริการทางหารแพทย์ที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานระดับนานาชาติ

                โรงพยาบาลราชเวชอุบลราชธานี  เป็นอาคารสูง 11 ชั้น ตั้งอยู่เลขที่ 999 ถ.ชยางกูร ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี  บนเนื้อที่  11 ไร่ เป็นโรงพยาบาลเอกชนชั้นหนึ่ง จดทะเบียนขนาด 100 เตียง (สามารถรองรับได้ถึง 300 เตียง ) เปิดบริการโดยแพทย์ พยาบาลและทีมงานที่มีความเชียวชาญเฉพาะโรค โดยโรงพยาบาลราชเวชอุบลราชธานีเปิดดำเนินการตั้งแต่วันที่  5 ธันวาคม 2538 เป็นต้นมา  

                โรงพยาบาลราชเวชอุบลราชธานี ได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2008 ทั้งระบบและขณะนี้กำลังดำเนินการจัดทำ Hospital Accreditation ( HA ) โรงพยาบาลราชเวชอุบลราชธานีได้รับความชื่นชมและความไว้วางใจในด้านการรักษา การดูแลของแพทย์และเจ้าหน้าที่ อย่างสม่ำเสมอจากผู้มารับบริการ ทั้งในประเทศและต่างประเท

โรงพยาบาลราชเวชอุบลราชธานี โรงพยาบาลในอุบลฯ


ร่วมงานกับเรา

เรามีความยินดีที่คุณสนใจที่จะก้าวเข้ามาเป็นสมาชิกในครอบครัวของเรา สามารถดูรายละเอียดการรับสมัครได้จากเว็บไซด์ หรือ โทร สอบถามรายละเอียดได้ที่ 045-280040 ต่อ 2008 วันจันทร์ ถึง ศุกร์ เวลา 08.00 ถึง 17.30 น.

แจ้งปัญหาการบริการ