ศูนย์ไตเทียม

ศูนย์ไตเทียม จัดบริการทดแทนไตเพื่อผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย ดำเนินการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมทันสมัยคุณภาพมาตรฐานภายในพื้นที่กึ่ง ปลอดเชื้อบริเวณชั้น 9 โดยอายุรแพทย์โรคไตและพยาบาลวิชาชีพที่ผ่านการอบรมการฟอกเลือดด้วยเครื่องไต เทียมจากสถาบันที่คณะกรรมการสถานพยาบาลรับรอง  มีห้องพักสำหรับผู้ติดตามเพื่อรอผู้ป่วยฟอกเลือด ใกล้ศูนย์ไตเทียมด้วย

          เครื่องไตเทียม กรองของเสียหรือสารพิษจากเลือดโดยให้เลือดจากหลอดเลือดของผู้ป่วยผ่านเข้าไป ในท่อฝอย  ซึ่งมีเป็นจำนวนมากในตัวกรองเลือด (dialyser) เพื่อให้ของเสียหรือสารพิษในเลือดซึมผ่านผนังท่อฝอยออกไปในน้ำยาที่หล่ออยู่ รอบนอกของท่อฝอยในตัวกรองเลือด

          ศูนย์ไตเทียม โรงพยาบาลราชเวช อุบลราชธานี ได้ผ่านการตรวจรับรองจากตรต. (คณะอนุกรรมการตรวจรับรองมาตรฐานการรักษาโดยการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม) แล้ว  สามารถบริการผู้ป่วยได้ทุกวัน วันละ 3 รอบ ดังนี้

1)> 8.00-12.00 น. 

2)> 12.00-16.00 น.

3)> 16.00-20.00 น. 

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 045-280040 ต่อ 6241 ทุกวัน ระหว่าง 8.00-20.00 น.

ภาพศูนย์ไตเทียม

ศูนย์ไตเทียมราชเวชอุบล ศูนย์ไตเทียมราชเวชอุบล ศูนย์ไตเทียมราชเวชอุบล ศูนย์ไตเทียมราชเวชอุบล


โรงพยาบาลราชเวชอุบลราชธานี โรงพยาบาลในอุบลฯ


ร่วมงานกับเรา

เรามีความยินดีที่คุณสนใจที่จะก้าวเข้ามาเป็นสมาชิกในครอบครัวของเรา สามารถดูรายละเอียดการรับสมัครได้จากเว็บไซด์ หรือ โทร สอบถามรายละเอียดได้ที่ 045-280040 ต่อ 2008 วันจันทร์ ถึง ศุกร์ เวลา 08.00 ถึง 17.30 น.

แจ้งปัญหาการบริการ