ระบบห้องผ่าตัดปลอดเชื้อ

              ห้องผ่าตัดปลอดเชื้อ

ห้องผ่าตัดปลอดเชื้อ เป็นปัจจัยสำคัญในการลดโรคแทรกและการติดเชื้อขณะผ่าตัด ทำให้การผ่าตัดประสบความสำเร็จ และผู้ป่วยปลอดภัย โรงพยาบาลราชเวชอุบลราชธานี ตระหนักถึงข้อสำคัญนี้จึงเลือกใช้มาตรฐาน Clean Room ระดับ OR 1 Class 1000 เพื่อควบคุมสิ่งแวดล้อมและความเข้มข้นของอนุภาคแขวนลอยในอากาศภายในห้องผ่าตัด ให้มีอนุภาคขนาดตั้งแต่ 0.5 ไมครอนขึ้นไป เพียงไม่เกิน 1,000 อนุภาคต่ออากาศหนึ่งลูกบาศก์ฟุตเท่านั้น  ซึ่งคุณลักษณะพิเศษของห้องผ่าตัดปลอดเชื้อประเภทนี้ยังไม่มีให้บริการในโรงพยาบาลเอกชนอื่นๆ ในจังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดใกล้เคียง

                การใช้   HEPA Filter กรองอากาศที่เข้าบริเวณผ่าตัด ได้ 99.97 % ของอนุภาค ขนาด 0.3 ไมครอน  และการรักษาความดันภายในห้องให้สูงกว่าภายนอก ( Positive pressure ) ทำให้เมื่อเปิดประตูห้อง อากาศภายในห้องเคลื่อนตัวออกช่วยป้องกันอนุภาคหรือสิ่งสกปรกจากภายนอกกระจาย เข้าสู่ห้องผ่าตัด ส่วน UCV ( Ultra Clean Ventilation) ทำให้อากาศที่ผ่านการกรองแล้ว เคลื่อนลงจากด้านเพดานในแนวดิ่งทิศทางเดียว แล้วลมถูกดูดกลับสู่เครื่องเป่าลมเย็น โดยมีระดับความสะอาด Class 1000 สมคุณค่ามาตรฐานของห้องผ่าตัดปลอดเชื้อ

ห้องผ่าตัด
โรงพยาบาลราชเวชอุบลราชธานี โรงพยาบาลในอุบลฯ


ร่วมงานกับเรา

เรามีความยินดีที่คุณสนใจที่จะก้าวเข้ามาเป็นสมาชิกในครอบครัวของเรา สามารถดูรายละเอียดการรับสมัครได้จากเว็บไซด์ หรือ โทร สอบถามรายละเอียดได้ที่ 045-280040 ต่อ 2008 วันจันทร์ ถึง ศุกร์ เวลา 08.00 ถึง 17.30 น.

แจ้งปัญหาการบริการ