รูปภาพ ประเภทห้องพัก ค่าห้องพัก ค่าบริการพยาบาล ค่าอาหาร รวมค่าห้องพัก
VIP 3,500 500 500 4,500
ห้องเดี่ยว 2,200 500 300 3,000
ห้องคู่ 1,400 500 300 2,200
Ward เด็ก 2,200 500 300 3,000


โรงพยาบาลราชเวชอุบลราชธานี โรงพยาบาลในอุบลฯ


ร่วมงานกับเรา

เรามีความยินดีที่คุณสนใจที่จะก้าวเข้ามาเป็นสมาชิกในครอบครัวของเรา สามารถดูรายละเอียดการรับสมัครได้จากเว็บไซด์ หรือ โทร สอบถามรายละเอียดได้ที่ 045-280040 ต่อ 2008 วันจันทร์ ถึง ศุกร์ เวลา 08.00 ถึง 17.30 น.

แจ้งปัญหาการบริการ