กายภาพบำบัด

กายภาพบำบัด

เราให้บริการด้านกายภาพบำบัด ส่งเสริมสุขภาพ ตรวจประเมิน การรักษา ป้องกันและฟื้นฟูสมรรถภาพอย่างครบวงจร สำหรับผู้ป่วยที่มีภาวะร่างกายเสื่อมสมรรถภาพจากอุบัติเหตุหรือการเจ็บป่วยเรื้อรังจากภาวะโรคต่างๆ อันส่งผลต่อการทำงานและคุณภาพชีวิตของท่านลดลง โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและนักกายภาพบำบัดที่มากประสบการณ์ มาดูแลและวางแผนการรักษาให้เหมาะสมกับท่านโดยเฉพาะ เพื่อให้ท่านหายจากอาการที่ไม่พึงประสงค์และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

  • ตารางแพทย์
  • แพทย์

ด้วยความห่วงใยจาก

วันเวลาทำการ
เปิดให้บริการ ทุกวันจันทร์ – อาทิตย์ เวลา 08:00 – 20:00 น.

หากท่านมีข้อสงสัยในอาการเจ็บป่วย หรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ได้ทางช่องทางดังต่อไปนี้

Share: