การเตรียมตัวก่อนเข้ารับการตรวจโรคเบาหวาน

หน้าหลัก / บทความ / การเตรียมตัวก่อนเข้ารับการตรวจโรคเบาหวาน

การเตรียมตัวก่อนเข้ารับการตรวจโรคเบาหวาน

การเตรียมตัวก่อนการตรวจสุขภาพ

1. ก่อนการตรวจสุขภาพ

– ไม่ควรอดนอน ดื่มสุรา หรือกาแฟ ในคืนก่อนตรวจสุขภาพ เนื่องจากจะทำให้ความดันโลหิตสูงกว่าที่เป็นจริง – ควรใส่เสื้อผ้าที่พับแขนเสื้อขึ้นได้สะดวก ไม่รัดแน่น เพื่อความสะดวกในการเจาะเลือด

2. การอดอาหารก่อนการตรวจสุขภาพ

– งดอาหารและน้ำอย่างน้อย 12 ชม. หากกระหายน้ำหรือหิวมากให้จิบน้ำเปล่าได้เพียงเล็กน้อย – หลังการเจาะเลือดแล้ว สามารถดื่มน้ำและรับประทานอาหารได้ทันที จากนั้นเข้ารับการตรวจรายการต่อไป

3. เมื่อเจาะเลือดเสร็จแล้ว

– ควรกดบริเวณที่เจาะเลือดไว้อย่างน้อย 5-10 นาที ไม่คลึง หรือนวดบริเวรที่เจาะเลือด เพราะอาจทำให้เส้นเลือดแตกได้
– ในกรณีมีรอยช้ำเขียวบริเวณที่เจาะเลือด อาจเกิดจากเส้นเลือดแตก รอยช้ำเขียวกล่าวจะหายได้เองภายใน 1 – 2 สัปดาห์ อาจทายาแก้ฟกช้ำ เช่น ฮีรูดอยด์ แต่ไม่ควรนวดคลึงบริเวณที่เส้นเลือดแตก

4. การเก็บปัสสาวะ

– ให้ถ่ายปัสสาวะช่วงแรกทิ้งไปก่อนจึงเก็บปัสสาวะในช่วงกลาง (Mid Stream) – สุภาพสตรีที่อยู่ในช่วงมีประจำเดือนไม่ควรตรวจ ปัสสาวะหรือถ้าต้องตรวจกรุณาแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบ

ด้วยความห่วงใยจาก

วันเวลาทำการ
เปิดให้บริการ ทุกวันจันทร์ – อาทิตย์ เวลา 08:00 – 20:00 น.

หากท่านมีข้อสงสัยในอาการเจ็บป่วย หรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ได้ทางช่องทางดังต่อไปนี้

Share: