ข้อดีของการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม

หน้าหลัก / บทความ / ข้อดีของการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม

ข้อดีของการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม

1. ความเสี่ยงติดเชื้อต่ำ เพราะรับบริการ ในโรงพยาบาล และอยู่ในความดูแลของผู้เชี่ยวชาญ

2. ผู้ป่วยสามารถทำกิจกรรมในชีวิตประจำวันได้ปกติ เช่น อาบน้ำ ว่ายน้ำ เป็นต้น

3. ขจัดของเสียโมเลกุลขนาดกลางและขนาดใหญ่ได้ดี

4. ลดภาวะของเสียคั่งค้างได้ดี

5. สำหรับผู้ป่วยโรคความดันโลหิตและหัวใจ จะทำให้การทำงานของระบบหัวใจและหลอดเลือดมีความคงที่ขึ้น

ด้วยความห่วงใยจาก

วันเวลาทำการ
เปิดให้บริการ ทุกวันจันทร์ – อาทิตย์ เวลา 08:00 – 20:00 น.

หากท่านมีข้อสงสัยในอาการเจ็บป่วย หรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ได้ทางช่องทางดังต่อไปนี้

Share: