คลินิกโรคไตและศูนย์ไตเทียม

หน้าหลัก / คลินิกและศูนย์รักษา / คลินิกโรคไตและศูนย์ไตเทียม

โรคไตและศูนย์ไตเทียม

เราให้บริการรักษาผู้ป่วยไตวายเรื้อรังและผู้ป่วยไตวายเฉียบพลัน โดยการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมที่ทันสมัยได้มาตรฐานสากล อีกทั้งยังบริการตรวจวินิจฉัยภาวะผิดปรกติของไต และดูแลรักษา โดยแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง และบุคลากรทางการแพทย์ที่มีประสบการณ์ในการดูแลผู้ป่วยโรคไต ที่พร้อมให้คำปรึกษาและคำแนะนำแก่ท่าน เพื่อช่วยให้ท่านปฏิบัติตัวได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม ภายใต้สภาพแวดล้อมที่อำนวยความสะดวกสบาย สะอาด และปลอดภัยสำหรับท่านและครอบครัว

  • ตารางแพทย์
  • แพทย์

ด้วยความห่วงใยจาก

วันเวลาทำการ
เปิดให้บริการ ทุกวันจันทร์ – อาทิตย์ เวลา 08:00 – 20:00 น.

หากท่านมีข้อสงสัยในอาการเจ็บป่วย หรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ได้ทางช่องทางดังต่อไปนี้

Share: