จักษุวิทยา

จักษุวิทยา

เราให้บริการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคเกี่ยวกับตา ภาวะผิดปกติทางสายตาสำหรับผู้ป่วยทุกวัย โดยจักษุแพทย์ที่มีความชำนาญและมีประสบการณ์เกี่ยวกับดวงตา พร้อมด้วยเครื่องมือที่ทันสมัยและได้มาตรฐานสากล เพื่อให้ท่านมั่นใจในการรักษาที่ถูกต้อง แม่นยำ และมีความปลอดภัยสูงสุดแก่ท่าน

  • ตารางแพทย์
  • แพทย์

ด้วยความห่วงใยจาก

วันเวลาทำการ
เปิดให้บริการ ทุกวันจันทร์ – อาทิตย์ เวลา 08:00 – 20:00 น.

หากท่านมีข้อสงสัยในอาการเจ็บป่วย หรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ได้ทางช่องทางดังต่อไปนี้

Share: