ตรวจสุขภาพประจำปี 2566

เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2566

โรงพยาบาลราชเวชอุบลราชธานี

ขอขอบพระคุณ สมาคมเกษตรกรก้าวหน้า, บจก.พีเอฟบี และบจก.โกลควอลลิทิมิล เป็นอย่างยิ่ง ที่มอบความไว้วางใจให้โรงพยาบาลราชเวชฯ ดูแลสุขภาพของพนักงานของท่านในปีนี้ค่ะ

# ตรวจสุขภาพประจำปี

# “ดูแลและห่วงใย โปรดวางใจราชเวช”

“ดูแลและห่วงใย โปรดวางใจราชเวช”

โดย
สำนักผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชเวชอุบลราชธานี

หากท่านมีข้อสงสัยในอาการเจ็บป่วย หรือต้องการสอบถามเพิ่มเติม
กรุณาติดต่อ โทร. 045 959 683

Share: