ทันตกรรม

ทันตกรรม

เราให้การรักษาสุขภาพช่องปากและฟันในทุกช่วงวัย โดยทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางที่ให้การดูแลรักษาและบริการด้วยใจ พร้อมเครื่องมือที่ทันสมัย ที่ทุกชิ้นผ่านการทำให้ปราศจากเชื้อและการควบคุมการติดเชื้อตามมาตรฐานสากล ท่านจะได้รับการมีส่วนร่วมในการวางแผนรักษากับทันตแพทย์ พร้อมคำแนะนำขั้นตอนการรักษาอย่างละเอียด เพื่อให้แผนการรักษาเหมาะสมกับท่านและได้ผลการรักษาที่มีคุณภาพสูงสุด

  • ตารางแพทย์
  • แพทย์

ด้วยความห่วงใยจาก

วันเวลาทำการ
เปิดให้บริการ ทุกวันจันทร์ – อาทิตย์ เวลา 08:00 – 20:00 น.

หากท่านมีข้อสงสัยในอาการเจ็บป่วย หรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ได้ทางช่องทางดังต่อไปนี้

Share: