อุ่นหนาฝาคั่ง ภาพบรรยากาศตรวจคัดกรองต้อกระจกวันนี้

เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2566

ที่ราชเวชอุบลฯ ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี ทางโรงพยาบาลจึงขอเชิญชวนทุกท่าน ที่มีปัญหาด้านสายตา (ตามัว ตาขุ่น มองไม่ค่อยเห็น ฯลฯ) ร่วมคัดกรองต้อกระจกฟรี! รอบถัดไปวันอาทิตย์ที่ 30 ก.ค. 66

“ดูแลและห่วงใย โปรดวางใจราชเวช”

โดย
สำนักผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชเวชอุบลราชธานี

หากท่านมีข้อสงสัยในอาการเจ็บป่วย หรือต้องการสอบถามเพิ่มเติม
กรุณาติดต่อ โทร. 045 959 683

Share: