ร่วมวิ่ง ในงานใส่ใจสุขภาพพนักงาน และชุมชน ร่วมกับกลุ่มบริษัทคนรักดี

เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2566

โรงพยาบาลราชเวชอุบลราชธานี นำทีมโดยคุณกรสกุล สำอางจิตร ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด และคณะ ร่วมวิ่ง ในงานใส่ใจสุขภาพพนักงาน และชุมชน ร่วมกับกลุ่มบริษัทคนรักดี ในเครือของคุณสมชาย เหล่าสายเชื้อ ณ ดีเยี่ยมฟาร์ม บ้านขี้เหล็ก อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี

เพื่อส่งเสริมให้คนรักสุขภาพ และเพื่อสร้างความสัมพันธไมตรีอันดีงามต่อกัน บรรยากาศในงานสนุก และอบอุ่นมากค่ะ

“ดูแลและห่วงใย โปรดวางใจราชเวช”

โดย
สำนักผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชเวชอุบลราชธานี

หากท่านมีข้อสงสัยในอาการเจ็บป่วย หรือต้องการสอบถามเพิ่มเติม
กรุณาติดต่อ โทร. 045 959 683

Share: