รพ.ราชเวชอุบลฯ ออกหน่วยประชาสัมพันธ์โรงพยาบาล ณ ตลาดก้านเหลือง

19 กรกฎาคม 2566 โรงพยาบาลราชเวชอุบลราชธานี ได้ออกหน่วยประชาสัมพันธ์โรงพยาบาล ณ ตลาดก้านเหลือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี มีบริการตรวจวัดความดัน และให้คำปรึกษาด้านสุขภาพ ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ให้กับพ่อค้า แม่ค้าและประชาชนทั่วไปที่เดินตลาด

“ดูแลและห่วงใย โปรดวางใจราชเวช”

โดย
สำนักผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชเวชอุบลราชธานี

หากท่านมีข้อสงสัยในอาการเจ็บป่วย หรือต้องการสอบถามเพิ่มเติม
กรุณาติดต่อ โทร. 045 959 683

Share: