รังสีวิทยา

รังสีวิทยา

เราให้บริการตรวจวิเคราะห์หาสาเหตุของโรค ด้วยภาพถ่ายทางรังสี อัลตร้าซาวน์ ครอบคลุมการตรวจเอกซเรย์ส่วนต่าง ๆ ของร่างกายแบบทั่วไป และการตรวจเอกซเรย์แบบพิเศษ (CT-Scan) ที่ให้ภาพคมชัดและมีรายละเอียดของภาพสูง โดยรังสีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและบุคคลากรที่มีความชำนาญในการใช้เครื่องเอกซเรย์ที่มีความละเอียด แม่นยำ ได้มาตรฐานสากล เพื่อให้ท่านมั่นใจในผลที่เกิดขึ้น ตลอดจนการตรวจวินิจฉัยที่ถูกต้องและตรงจุดมากยิ่งขึ้น

  • General X-ray การเอกซเรย์ส่วนต่าง ๆ ของร่างกายแบบทั่วไปที่สามารถตรวจได้ทันทีโดยไม่ต้องเตรียมตัวก่อนตรวจ
  • CT scan การเอกซเรย์แบบพิเศษและเป็นเครื่องเอกซเรย์ที่มีเทคโนโลยีชั้นสูง สามารถเอกซเรย์ได้ทุกส่วนของร่างกาย ให้ภาพที่มีความคมชัดและมีรายละเอียดของภาพสูง เช่น เอกซเรย์ทรวงอก ช่องท้อง กระดูกสันหลัง และสมอง เพื่อค้นหาความผิดปกติของสมอง หรือเลือดออกในสมอง เนื้องอก
  • Ultrasound การตรวจหาความผิดปกติของอวัยวะต่าง ๆ ได้แก่ ตับ ถุงน้ำดี ไต ม้าม มดลูก รังไข่ ต่อมลูกหมาก ความสมบูรณ์ของทารกในครรภ์ เต้านม สมองเด็กทารก ไทรอยด์ ต่อมน้ำลาย ไส้ติ่ง และเส้นเลือด โดยใช้คลื่นเสียงที่มีความถี่สูง
  • ตารางแพทย์
  • แพทย์

ด้วยความห่วงใยจาก

วันเวลาทำการ
เปิดให้บริการ ทุกวันจันทร์ – อาทิตย์ เวลา 08:00 – 20:00 น.

หากท่านมีข้อสงสัยในอาการเจ็บป่วย หรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ได้ทางช่องทางดังต่อไปนี้

Share: