“ฤดูฝน” ที่มาพร้อมกับโรคภัยและวิธีเตรียมรับมือ

หน้าหลัก / บทความ / “ฤดูฝน” ที่มาพร้อมกับโรคภัยและวิธีเตรียมรับมือ

“ฤดูฝน” ที่มาพร้อมกับโรคภัยและวิธีเตรียมรับมือ

เมื่อผ่านพ้นเมษายน เดือนที่ร้อนที่สุด ก็ต้องเตรียมตัวเข้าสู่ฤดูฝน แม้จะเป็นฤดูที่มีความชื้น สร้างความเย็นและชุ่มฉ่ำจากหยดน้ำฝนที่โปรยลงมาจากท้องฟ้า แต่ก็ขอให้ระลึกเสมอว่า “ประเทศไทยอยู่ในเขตร้อนชื้น” ดังนั้นความร้อนไม่ได้หายไปไหนเพียงแค่บรรเทาลงจากความเย็นของสายฝนและเมฆที่บดบังดวงอาทิตย์ อากาศที่เปลี่ยนแปลงจากความร้อนสู่ความชื้นเป็นช่วงที่เชื้อโรค แบคทีเรีย และไวรัสทั้งหลายเจริญเติบโตได้เป็นอย่างดี เพราะฤดูฝนมีโรคหลายชนิดสามารถแพร่ระบาดได้ง่ายและรวดเร็วกว่าฤดูอื่น ๆ ซึ่งมีโรคอยู่ 3 กลุ่มใหญ่ที่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ คือ

วิธีเตรียมรับมือหน้าฝนกับโรคภัยที่ตามมา
 1. กลุ่มโรคติดต่อระบบทางเดินหายใจ ที่พบบ่อย เช่น ไข้หวัดธรรมดา, ไข้หวัดใหญ่, คออักเสบ, หลอดลมอักเสบ
 2. กลุ่มโรคติดต่อระบบทางเดินอาหารและน้ำ เกิดจากการรับประทานอาหารปนเปื้นเชื้อโรคหรืออาหารสุก ๆ ดิบ ๆ หรือการดื่มน้ำปนเปื้อน ซึ่งอาจมีเชื้อโรคปะปนมากับสิ่งปฏิกูลต่าง ๆ ซึ่งทำให้เกิดโรคอุจจาระร่วง, อาหารเป็นพิษ, บิด, ไทฟอยด์ และอหิวาตกโรค
 3. กลุ่มโรคที่เกิดจากยุงและสัตว์อื่น ๆ ที่เป็นพาหะ เช่น โรคไข้เลือดออก, โรคไข้สมองอักเสบเจอี, โรคฉี่หนู, โรคตาแดง และโรคน้ำกัดเท้า รวมถึงอันตรายจากสัตว์มีพิษ เช่น งู ตะขาบ แมงป่อง ฯลฯ

เตรียมตัวรับมือในฤดูฝนอย่างไร?

 1. รักษาร่างกายให้อบอุ่นอยู่เสมอ
 2. รับประทานอาหารที่สะอาดปรุงสุกใหม่และดื่มน้ำที่สะอาดทุกครั้ง
 3.  ภาชนะที่ใช้ต้องสะอาดและเก็บไว้ในที่มิดชิด
 4. อุ่นอาหารให้ร้อนก่อนรับประทานเสม
 5. ปัสสาวะและถ่ายอุจจาระลงในส้วมที่ถูกสุขลักษณะ
 6. ล้างมือฟอกสบู่ให้สะอาดทุกครั้งหลังสัมผัสสิ่งของและหลังจากใช้ห้องน้ำ
 7. ถังขยะควรมีฝาปิดและกําจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลอย่างถูกวิธี
 8. หลีกเลี่ยงการคลุกคลีกับผู้ป่วยที่มีโรคติดเชื้อของระบบทางเดินหายใจ
 9. สถานรับเลี้ยงเด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาล ต้องรักษาความสะอาดเสมอ
 10. หลังย่ำน้ำให้ล้างมือและเท้าให้สะอาด
 11. ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุง และอย่าให้ยุงกัด
 12. สำรวจ ปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ชำรุดให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์
  หากเจ็บป่วยให้รีบพบแพทย์
เพื่อการโฆษณาแพคเกจวัคซีนไข้หวัดใหญ่

ด้วยความห่วงใยจาก

วันเวลาทำการ
เปิดให้บริการ ทุกวันจันทร์ – อาทิตย์ เวลา 08:00 – 20:00 น.

หากท่านมีข้อสงสัยในอาการเจ็บป่วย หรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ได้ทางช่องทางดังต่อไปนี้

Share: