วันวัณโรคสากล

หน้าหลัก / บทความ / วันวัณโรคสากล

“24 มีนาคม วันวัณโรคสากล”

โรงพยาบาลราชเวชอุบลราชธานี ร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี และกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ร่วมรณรงค์ “YES WE CAN END TB” “ยุติวัณโรคเราทำได้”

ด้วยความห่วงใยจาก

วันเวลาทำการ
เปิดให้บริการ ทุกวันจันทร์ – อาทิตย์ เวลา 08:00 – 20:00 น.

หากท่านมีข้อสงสัยในอาการเจ็บป่วย หรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ได้ทางช่องทางดังต่อไปนี้

Share: