สูติ-นรีเวชกรรม

สูติ-นรีเวชกรรม

เราให้บริการตรวจวินิจฉัยในเรื่องสุขภาพสตรีครบทุกด้าน ตั้งแต่การให้บริการด้านสูตินรีเวช ให้คำปรึกษาและวางแผนสำหรับการคลอด ครอบคลุมเรื่องการตั้งครรภ์แบบครบวงจร การกำหนดวิธีการคลอดที่เหมาะสม นอกจากนี้ยังบริการตรวจวินิจฉัยรักษาและป้องกันโรคของสตรีโดยเฉพาะ ด้วยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง เพื่อให้ท่านมั่นใจในประสิทธิภาพการรักษา และความปลอดภัยสูงสุดของท่าน เพราะเราใส่ใจในสุขภาพและตระหนักถึงความแตกต่างของผู้หญิงในแต่ละช่วงวัย

  • ตารางแพทย์
  • แพทย์

ด้วยความห่วงใยจาก

วันเวลาทำการ
เปิดให้บริการ ทุกวันจันทร์ – อาทิตย์ เวลา 08:00 – 20:00 น.

หากท่านมีข้อสงสัยในอาการเจ็บป่วย หรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ได้ทางช่องทางดังต่อไปนี้

Share: