โรคไตเรื้อรัง สามารถป้องกัน และรักษาฟื้นฟูให้ดีขึ้นได้

หน้าหลัก / ความภาคภูมิใจ / โรคไตเรื้อรัง สามารถป้องกัน และรักษาฟื้นฟูให้ดีขึ้นได้

“โรคไตเรื้อรัง” สามารถป้องกัน และรักษาฟื้นฟูให้ดีขึ้นได้

“โรคไตเรื้อรัง” เป็นโรคที่มีอัตราผู้ป่วยเพิ่มสูงขึ้น จนกลายเป็นโรคอันดับต้นๆ ของคนไทย สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูงที่ควบคุมไม่ดี และมีหลายปัจจัยที่ส่งเสริมให้ไตเสื่อมเร็วขึ้น เช่น การกินเค็ม อ้วน การสูบบุหรี่ การกินอาหารกลุ่มโปรตีนที่มากเกินไป เป็นต้น

เพื่อพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดใกล้เคียง โรงพยาบาลราชเวชอุบลราชธานี ได้คัดสรรคุณหมอคนเก่ง ผู้เชี่ยวชาญด้านอายุรกรรมโรคไต พร้อมวางแผนป้องกัน รักษา และฟื้นฟูโรคไตเรื้อรัง

“ศูนย์ดูแลสุขภาพไต ด้วยความใส่ใจ จากเราราชเวช”

และคลินิกโรคไตและศูนย์ไตเทียม ที่พร้อมให้บริการและยกระดับมารตฐานการรักษาสุขภาพให้พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดใกล้เคียง

ด้วยความห่วงใยจาก

วันเวลาทำการ
เปิดให้บริการ ทุกวันจันทร์ – อาทิตย์ เวลา 08:00 – 20:00 น.

หากท่านมีข้อสงสัยในอาการเจ็บป่วย หรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ได้ทางช่องทางดังต่อไปนี้

Share: