การดูแลผู้ป่วยโรคไต

หน้าหลัก / บทความ / การดูแลผู้ป่วยโรคไต

การดูแลผู้ป่วย โรคไต เป็นเรื่องสำคัญและต้องการความระมัดระวังเป็นพิเศษ

เนื่องจาก โรคไต เป็นโรคเรื้อรังที่สามารถส่งผลต่อระบบหลายระบบภายในร่างกาย ดังนั้น การดูแลผู้ป่วยโรคไตจำเป็นต้องได้รับคำแนะนำและกำกับการรักษาจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ นอกจากนี้ คุณสามารถใช้แนวทางต่อไปนี้ ดูแลผู้ป่วยโรคไตให้ดีขึ้นได้

  • รักษาอัตราการดื่มน้ำให้เพียงพอ: ผู้ป่วยโรคไตควรได้รับปริมาณน้ำที่เพียงพอต่อความต้องการของร่างกาย แต่อย่างไรก็ตาม ควรปรึกษาแพทย์เพื่อทราบปริมาณการดื่มน้ำที่เหมาะสมตามสถานะการรักษาของผู้ป่วยโรคไต
  • ควบคุมความดันโลหิต: การควบคุมความดันโลหิตให้อยู่ในเกณฑ์ปกติสามารถช่วยลดภาระที่กระทบต่อไตได้ ควรตรวจวัดความดันโลหิตอย่างสม่ำเสมอและปฏิบัติตามคำแนะนำทางการแพทย์
  • ควรหลีกเลี่ยงสารที่อาจเป็นอันตรายต่อไต : เช่น ลดบริโภคอาหารที่มีปริมาณโปรตีนสูง เพิ่มการบริโภคผักและผลไม้ เลือกทานอาหารที่มีปริมาณโซเดียมต่ำ และหลีกเลี่ยงบริโภคเครื่องดื่มที่มีความหวานและแอลกอฮอล์
  • ควบคุมการรับประทานยา : ผู้ป่วยโรคไตควรทานยาตามที่แพทย์สั่ง และปฏิบัติตามคำแนะนำเกี่ยวกับการรับประทานยาอย่างเคร่งครัด เพื่อให้ยาทำงานได้อย่างเหมาะสมและลดความเสี่ยงต่อการแพร่กระจายของโรคไต
  • ตรวจสุขภาพอย่างสม่ำเสมอ : ผู้ป่วยโรคไตควรปฏิบัติตามตารางการตรวจสุขภาพที่แพทย์กำหนด ซึ่งอาจรวมถึงการตรวจค่าไต, การตรวจวัดฟังก์ชันไต และตรวจสอบค่าแล็บที่เกี่ยวข้องด้วย อีกทั้ง ควรจะปรึกษาแพทย์เมื่อมีอาการผิดปกติ เช่น น้ำหนักขึ้นอย่างรวดเร็ว อาการปวดท้องด้านล่าง มีน้ำหนักหรือบวมที่ขาหรือแขน อาการเหน็บชาย หรืออาการอื่น ๆ ที่ไม่ปกติ ระลึกไว้เสมอว่า การดูแลผู้ป่วยโรคไตควรดำเนินการภายใต้คำแนะนำของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดและลดความเสี่ยงต่อภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นได้

ด้วยความห่วงใยจาก

วันเวลาทำการ
เปิดให้บริการ ทุกวันจันทร์ – อาทิตย์ เวลา 08:00 – 20:00 น.

หากท่านมีข้อสงสัยในอาการเจ็บป่วย หรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ได้ทางช่องทางดังต่อไปนี้

Share: