รพ.ราชเวชอุบลฯ ออกหน่วยบริการปฐมพยาบาล ในงานประเพณีบุญผะเหวดและเทศน์มหาชาติ ณ วัดนาควาย

11 มีนาคม 2566 โรงพยาบาลราชเวชอุบลราชธานี ได้ออกหน่วยบริการปฐมพยาบาล ในงานประเพณีบุญผะเหวดและเทศน์มหาชาติ ณ วัดนาควาย มีบริการมากมาย เช่น ตรวจวัดความดัน ตรวจค่าน้ำตาล และให้คำปรึกษาด้านสุขภาพ ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ให้กับผู้สูงอายุ ผู้ร่วมงานประเพณี เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีและวัฒนธธรรม เดือน 4 ของภาคอีสานที่สืบทอดกันมา และจรรโลงไว้ซึ่งพระพุทธศานาสืบไป

โดย
สำนักผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชเวชอุบลราชธานี

หากท่านมีข้อสงสัยในอาการเจ็บป่วย หรือต้องการสอบถามเพิ่มเติม
กรุณาติดต่อ โทร. 045 959 683

Share: