รพ.ราชเวชอุบลฯ ได้ออกหน่วยประชาสัมพันธ์ ณ ตลาดสันติสุขดอนกลาง

5 กรกฎาคม 2566 โรงพยาบาลราชเวชอุบลราชธานี ได้ออกหน่วยประชาสัมพันธ์โรงพยาบาล ณ ตลาดสันติสุขดอนกลาง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี มีบริการตรวจวัดความดัน และให้คำปรึกษาด้านสุขภาพ ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ให้กับผู้สูงอายุและประชาชนทั่วไป

โดย
สำนักผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชเวชอุบลราชธานี

หากท่านมีข้อสงสัยในอาการเจ็บป่วย หรือต้องการสอบถามเพิ่มเติม
กรุณาติดต่อ โทร. 045 959 683

Share: