โสต ศอ นาสิก

โสต ศอ นาสิก

เราให้บริการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคทางหูคอและจมูกที่เกิดขึ้น ทั้งในเด็กและผู้ใหญ่ ครอบคลุมตั้งแต่การให้คำปรึกษาที่ใส่ใจในรายละเอียด รวมไปถึงการรักษาและผ่าตัดในโรคที่มีความซับซ้อน โดยแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง พร้อมทั้งบุคลากรทางทารแพทย์ที่ได้รับการฝึกอบรมผู้ป่วยที่มีปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อมาดูแลท่านด้วยบริการที่อบอุ่นและเป็นกันเอง

  • ตารางแพทย์
  • แพทย์

ด้วยความห่วงใยจาก

วันเวลาทำการ
เปิดให้บริการ ทุกวันจันทร์ – อาทิตย์ เวลา 08:00 – 20:00 น.

หากท่านมีข้อสงสัยในอาการเจ็บป่วย หรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ได้ทางช่องทางดังต่อไปนี้

Share: