องค์กร

ดูแลท่านดุจญาติมิตร

เราพร้อมให้บริการทางการแพทย์และอำนวยความสะดวกสำหรับผู้ป่วยนานาชาติแบบครบวงจร
ด้วยมาตรฐานระดับสากลที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง
โดยมีทีมแพทย์และพยาบาลผู้เชี่ยวชาญพร้อมให้การดูแลรักษาและให้คำปรึกษาอย่างใกล้ชิด
ตลอดจนอุปกรณ์และเทคโนโลยีการรักษาที่ทันสมัย
เพื่อให้การรักษามีประสิทธิภาพและได้ผลลัพธ์ตามที่ต้องการ
โดยมีล่ามที่สามารถสื่อสารด้วยภาษาต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น อังกฤษ กัมพูชา ฝรั่งเศส
จึงมั่นใจได้ว่าจะได้รับการดูแลอย่างอบอุ่นและใส่ใจ
ตั้งแต่เริ่มต้นการนัดหมายแพทย์ ไปจนถึงการติดตามผลหลังการดูแลรักษา

วิสัยทัศน์(Vision)

เราจะเป็นโรงพยาบาลที่มีคุณภาพมาตรฐาน บริการอบอุ่น ประทับใจและปลอดภัย

พันธกิจ(Mission)

มีระบบบริหารจัดการและบุคลากรที่มีประสิทธิภาพภายใต้มาตรฐานวิชาชีพและธรรมาภิบาล

ค่านิยมหลัก(Core value)

เป็นมืออาชีพ (Professional)
ทำงานเป็นทีม (Teamwork)
ใส่ใจเอื้ออาทร(Caring)

โรงพยาบาลราชเวช
อุบลราชธานี

เป็นโรงพยาบาลเอกชนชั้นหนึ่งที่ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ 2538 โดย บริษัท ราชเวชอุบลราชธานี จำกัด ตั้งอยู่ในย่านใจกลางเมืองของจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งมีสมัญญาว่า “เมืองดอกบัว”

โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะสร้างสรรค์และนำเสนอบริการทางการแพทย์ที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานระดับนานาชาติแก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดใกล้เคียง รวมไปถึงนักท่องเที่ยวและชาวต่างชาติประเทศเพื่อบ้าน เปิดให้บริการโดยคณะแพทย์ พยาบาลและทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญตลอด 24 ชั่วโมง ได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2015 ทั้งระบบ ด้วยเป้าหมายของโรงพยาบาลที่ยังพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อมอบความปลอดภัยสูงสุดให้กับผู้รับบริการ