ไอซียู

ผู้ป่วยวิกฤติ (ไอซียู) เราพร้อมบริการและดูแลท่านทุกวินาทีตลอด 24 ชั่วโมง ที่อยู่กับเรา โดยแพทย์และพยาบาลที่มากประสบการณ์และเชี่ยวชาญในการดูแลผู้ป่วยในภาวะวิกฤต …

อุบัติเหตุและฉุกเฉิน

อุบัติเหตุและฉุกเฉิน เราพร้อมบริการและดูแลท่านตลอด 24 ชั่วโมง ไม่ว่าจะเกิดอุบัติเหตุ ทำแผล ฉีดยา เย็บแผล เข้าเฝือก หรือผ่าตัดเล็ก โดยแพทย์และพยาบาลที่มากประสบกา …

ห้องผ่าตัด

ห้องผ่าตัด เราให้บริการห้องผ่าตัด ด้วยระบบ Modular operating theatre ซึ่งเป็นห้องผ่าตัดปลอดเชื้อ ที่มีระบบควบคุมคุณภาพอากาศ และยังมีระบบกรองอากาศด้วยแผ่นกรองพิเ …

กายภาพบำบัด

กายภาพบำบัด เราให้บริการด้านกายภาพบำบัด ส่งเสริมสุขภาพ ตรวจประเมิน การรักษา ป้องกันและฟื้นฟูสมรรถภาพอย่างครบวงจร สำหรับผู้ป่วยที่มีภาวะร่างกายเสื่อมสมรรถภาพจากอ …

ผู้ป่วยใน

ผู้ป่วยใน เราให้บริการตรวจรักษาแบบพักค้างคืนที่โรงพยาบาล เพื่อเราจะได้ดูแลรักษาท่านตลอด 24 ชั่วโมง โดยแพทย์ผู้ชำนาญและบุคคลากรทางการแพทย์ที่มากประสบการณ์ในการดู …

ผู้ป่วยนอก

ผู้ป่วยนอก เราให้บริการตรวจรักษาโรค โดยแพทย์ผู้ชำนาญและบุคคลากรทางการแพทย์ที่มากประสบการณ์ในการดูแลสุขภาพของท่าน เพื่อให้ท่านได้รับการดูแลและรักษาโรคได้อย่างถูก …

รังสีวิทยา

รังสีวิทยา เราให้บริการตรวจวิเคราะห์หาสาเหตุของโรค ด้วยภาพถ่ายทางรังสี อัลตร้าซาวน์ ครอบคลุมการตรวจเอกซเรย์ส่วนต่าง ๆ ของร่างกายแบบทั่วไป และการตรวจเอกซเรย์แบบพ …

โสต ศอ นาสิก

โสต ศอ นาสิก เราให้บริการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคทางหูคอและจมูกที่เกิดขึ้น ทั้งในเด็กและผู้ใหญ่ ครอบคลุมตั้งแต่การให้คำปรึกษาที่ใส่ใจในรายละเอียด รวมไปถึงการรักษ …

จักษุวิทยา

จักษุวิทยา เราให้บริการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคเกี่ยวกับตา ภาวะผิดปกติทางสายตาสำหรับผู้ป่วยทุกวัย โดยจักษุแพทย์ที่มีความชำนาญและมีประสบการณ์เกี่ยวกับดวงตา พร้อมด …