โรงพยาบาลราชเวชอุบลราชธานี ออกหน่วยประชาสัมพันธ์โครงการผ่าตัดต้อกระจก สิทธิเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง

เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2566 โรงพยาบาลราชเวชอุบลราชธานี ออกหน่วยประชาสัมพันธ์โครงการผ่าตัดต้อกระจก สิทธิเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง ให้กับหน่วยงานราชการ เพื่อให้ทราบ …

ราชเวชอุบลฯ ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ไว้วางใจ ให้ราชเวชอุบลฯ ดูแลปัญหาสายตาและตรวจคัดกรองต้อกระจก

เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2566 ราชเวชอุบลฯ ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ไว้วางใจ ให้ราชเวชอุบลฯ ดูแลปัญหาสายตาและตรวจคัดกรองต้อกระจก ในวันที่ 18 กันยายน 2566 ซึ่งได้รับการ …

โรงพยาบาลราชเวชอุบลราชธานี ออกหน่วยประชาสัมพันธ์โครงการผ่าตัดต้อกระจก สิทธิเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง

เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2566 โรงพยาบาลราชเวชอุบลราชธานี ออกหน่วยประชาสัมพันธ์โครงการผ่าตัดต้อกระจก สิทธิเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง ให้กับหน่วยงานราชการ เพื่อให้ทราบ …

โรงพยาบาลราชเวชอุบลราชธานี เข้าพบและอวยพร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิดของ อาจารย์ประสงค์ จันจำปา สำนักงานเอไอเอ ประกันชีวิต

เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2566 โรงพยาบาลราชเวชอุบลราชธานี นำทีมโดยคุณกรสกุล สำอางจิตร ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด และทีมฝ่ายการตลาด เข้าพบและอวยพร เนื่องในโอกาสวันคล้ายว …

ตรวจสุขภาพประจำปี 2566

เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2566 โรงพยาบาลราชเวชอุบลราชธานี ขอขอบพระคุณ สมาคมเกษตรกรก้าวหน้า, บจก.พีเอฟบี และบจก.โกลควอลลิทิมิล เป็นอย่างยิ่ง ที่มอบความไว้วางใจให้โรง …

โรงพยาบาลราชเวชอุบลราชธานีร่วมประชุมสภากาแฟ ครั้งที่ 6

เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2566 โรงพยาบาลราชเวชอุบลราชธานี นำโดยนายแพทย์ประวัติวงศ์ วงศ์ศรีแก้ว ผู้อำนวยการโรงพยาบาล และคุณกรสกุล สำอางจิตร ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด ร …

โรงพยาบาลราชเวชอุบลราชธานี รับการตรวจเยี่ยมจาก สสจ.อุบลฯ

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2566 โรงพยาบาลราชเวช อุบลราชธานี รับการตรวจเยี่ยมจาก สสจ.อุบลฯ ประเมินมาตรฐานสถานพยาบาลประจำปี 2566 และได้รับการประเมินเพื่อรับรองเป็นสถา …

โรงพยาบาลราชเวชอุบลราชธานี คัดกรองต้อกระจก ในวันที่ 21 สิงหาคม 2566

เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2566 ราชเวชอุบลฯ ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ไว้วางใจ ให้ราชเวชอุบลฯ ดูแลปัญหาสายตาและตรวจคัดกรองต้อกระจก ในวันที่ 21 สิงหาคม 2566 ซึ่งได้รับการ …

โรงพยาบาลราชเวชอุบลราชธานี” RUN LAN LEARN แล่นเฮียนฮู้ ” งานสัปดาห์หนังสือและการเรียนรู้อุบลราชธานี ครั้งที่ 12

เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2566 โรงพยาบาลราชเวชอุบลราชธานี นำโดย คุณกรสกุล สำอางจิตร ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด และทีมฝ่ายการตลาด ร่วมออกหน่วยปฐมพยาบาล พร้อมให้บริการน้ …

จัดประชุม แนวทางการปฏิบัติงานของชุดปฏิบัติการฉุกเฉินระดับ ALS

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2566 โรงพยาบาลราชเวชอุบลราชธานี ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดประชุม แนวทางการปฏิบัติงานของชุดปฏิบัติการฉุกเฉินระดับ ALS ในเขต อ.เมืองอุบลรา …