คลินิกและศูนย์รักษา

ห้องผ่าตัด

ห้องผ่าตัด เราให้บริการห้องผ่าตัด ด้วยระบบ Modular operating theatre ซึ่งเป็นห้องผ่าตัดปลอดเชื้อ ที่มีระบบควบคุมคุณภาพอากาศ และยังมีระบบกรองอากาศด้วยแผ่นกรองพิเศษ HEPA filter ที่สามารถกรองฝุ่นละอองขนา…

อ่านเพิ่มเติม

อุบัติเหตุและฉุกเฉิน

อุบัติเหตุและฉุกเฉิน เราพร้อมบริการและดูแลท่านตลอด 24 ชั่วโมง ไม่ว่าจะเกิดอุบัติเหตุ ทำแผล ฉีดยา เย็บแผล เข้าเฝือก หรือผ่าตัดเล็ก โดยแพทย์และพยาบาลที่มากประสบการณ์และเชี่ยวชาญในการดูแลผู้ป่วยในภาวะฉุก…

อ่านเพิ่มเติม

ไอซียู

ผู้ป่วยวิกฤติ (ไอซียู) เราพร้อมบริการและดูแลท่านทุกวินาทีตลอด 24 ชั่วโมง ที่อยู่กับเรา โดยแพทย์และพยาบาลที่มากประสบการณ์และเชี่ยวชาญในการดูแลผู้ป่วยในภาวะวิกฤต เพื่อที่จะช่วยได้อย่างทันถ่วงที เรามีประ…

อ่านเพิ่มเติม