อุบัติเหตุและฉุกเฉิน

ตั้งอยู่บริเวณด้านหน้าของโรงพยาบาล พร้อมบริการตลอด 24 ชั่วโมง รับและคัดแยกผู้ป่วยตามอาการ ทั้งผู้ป่วยอุบัติเหตุ ทำแผล ฉีดยา เย็บแผล เข้าเฝือก และผ่าตัดเล็ก กรณีผู้ป่วยหนัก ผู้ป่วยฉุกเฉินสามารถเข้าทางประตูพิเศษเพื่อได้รับการดูแลอย่างทันท่วงทีรวดเร็ว มีทีมแพทย์ประจำตลอด 24 ชั่วโมง และมีรถพยาบาลที่พร้อมบริการเมื่อมีการเรียกใช้พร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์ในการกู้ชีวิตเบื้องต้น ซึ่งได้รับการรับรองจากสำนักระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดอุบลราชธานี อีกทั้งมีอุปกรณ์ทางการแพทย์และยาที่ใช้ในการช่วยชีวิตขั้นสูงที่ดูแลโดยทีมแพทย์และพยาบาลที่ได้มาตรฐาน

ขออภัย ยังไม่มีข้อมูล

ขออภัย ยังไม่มีข้อมูล