ผู้ป่วยวิกฤติ (ไอซียู)

พร้อมให้บริบาลทางการแพทย์ตามมาตรฐานระดับสากล ด้วยทีมแพทย์ที่เชี่ยวชาญและพยาบาลที่ได้มาตรฐานทางวิชาชีพให้การดูแลรักษา จะมีแบบห้องเดี่ยว ห้องแยก และห้องรวม ที่พร้อมด้วยพยาบาลเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือผู้ป่วยได้ทุกวินาทีอย่างทันท่วงทีเมื่อเกิดภาวะวิกฤตที่อาจเกิดขึ้นตลอดเวลา

ขออภัย ยังไม่มีข้อมูล

ขออภัย ยังไม่มีข้อมูล