สูติ-นรีเวชกรรม

เข้าใจความต่างของทุกช่วงวัย และตระหนักถึงความต้องการของสุภาพสตรีที่อยากมีสุขภาพที่ดี พร้อมให้บริการดูแลครอบคลุมทุกภาวะ ตั้งแต่การตรวจสุขภาพ ไปจนถึงการวินิจฉัย ป้องกัน การรักษาด้วยา วัคซีน อาหารเสริม ฮอร์โมน การผ่าตัด และฟื้นฟู ความปลอดภัยของแม่และลูกเป็นสิ่งสำคัญที่โรงพยาบาลใส่เป็นที่สุด เริ่มแต่การวางแผนครอบครัว ตรวจสุขภาพก่อนแต่งงานและก่อนการตั้งครรภ์ ตรวจสุขภาพเมื่อตั้งครรภ์ และวางแผนการคลอดให้มีความปลอดภัยสูงสุด รวมทั้งการทำคลอดที่มีความพร้อม โดยสูติแพทย์และกุมารแพทย์หากท่านใดสนใจดูรายละเอียดแพคเกจเพิ่มเติม หรือสอบถามได้ทางช่องทางดังต่อไปนี้

ขออภัย ยังไม่มีข้อมูล