กุมารเวชกรรมและส่งเสริมพัฒนาการเด็ก

เราให้ความสำคัญกับเด็กซึ่งจะเจริญเติบโตเป็นผู้ใหญ่ การดูแลเอาใจใส่ในทุกมิติเพื่อให้มีสุขภาพที่ดีทั้งกายใจ สติปัญญา อารมณ์ และพัฒนาการ การตรวจสุขภาพ ฉีดวัคซีน ตรวจรักษาโรคเด็กตามภาวะที่เจ็บไข้ได้ป่วย ด้วยเล็งเห็นถึงสำคัญและความต้องการความช่วยของคุณพ่อคุณแม่ที่มีลูกเป็นเด็กพิเศษ

ศูนย์กระตุ้นพัฒนาการของเด็กพิเศษโดยบุคคลากรวิชาชีพที่เชี่ยวชาญ มีประสบการณ์สูง พร้อมพัฒนาเด็กพิเศษในทุกด้านร่วมไปกับคุณพ่อ – คุณแม่ การเรียนรู้และการใช้ชีวิต เพื่อให้ลูกของคุณพ่อคุณแม่เติบโตและอยู่ในสังคมได้ปรกติสุขมากที่สุดหากท่านใดสนใจดูรายละเอียดแพคเกจเพิ่มเติม หรือสอบถามได้ทางช่องทางดังต่อไปนี้

ขออภัย ยังไม่มีข้อมูล