ศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะ

ตรวจรักษาวินิจฉัยรักษาความผิดปรกติและปัญหาของระบบทางเดินปัสสาวะ การติดเชื้อ เนื้องอก นิ่ว อวัยวะผิดรูป ความเสื่อมต่างๆ เนื่องจากอายุ ดูแลทั้งสุภาพสตรีและสุภาพบุรุษ การรักษาครอบคลุมไปถึง การใช้ยา การฟื้นฟูสภาพ การผ่าตัดแบบส่องกล้องและแบบเปิดแผลบนผิวหนัง

Doctor Profile

นพ. ตรี
หาญประเสริฐพงษ์

ศัลยศาสตร์
ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา

ขออภัย ยังไม่มีข้อมูล