ติดต่อราชเวช

999 ถนนชยางกูร ตำบลในเมือง

อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000

(+66) 45-280-040

เปิดให้บริการ 24 ชั่วโมง

mkt@rajavejubon.com

ส่งข้อความหาเราทุกเวลา