นพ. เชิญ พรหมคุปต์
Doctor Profile
สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ : ศัลยแพทย์ระบบประสาทและไขสันหลัง

ภาษา : ไทย, อังกฤษ

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา : แพทยศาสตรบัณฑิต

เวลาออกตรวจ :
      - จันทร์ | 08.00-17.00
      - อังคาร | 08.00-17.00
      - พุธ | 08.00-17.00
      - พฤหัสบดี | 08.00-17.00
      - ศุกร์ | 08.00-17.00