พญ. ธิดารัตน์ ชนะสิทธิ์
Doctor Profile
สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ : อายุรศาสตร์

ภาษา : ไทย, อังกฤษ, ลาว

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา : แพทยศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยมหิดล (รามาธิบดี), 2552 อายุรศาสตร์, โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า, 2558

เวลาออกตรวจ
      - จันทร์ | 08.00-17.00
      - อังคาร | 08.00-17.00
      - พุธ | 08.00-17.00
      - พฤหัสบดี | 08.00-17.00
      - ศุกร์ | 08.00-17.00