พญ. วีรนุช หาญประเสริฐพงษ์
Doctor Profile สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ : กุมารเวชศาสตร์

ภาษา : ไทย, อังกฤษ, ลาว

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา : แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2541 กุมารเวชศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547

เวลาออกตรวจ :
      - จันทร์ | 08.00-17.00
      - อังคาร | 08.00-17.00
      - พุธ | 08.00-17.00
      - พฤหัสบดี | 08.00-17.00
      - ศุกร์ | 08.00-17.00