ศูนย์อุบัติเหตุฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง

โรงพยาบาลราชเวชอุบลราชธานี บริการดูแลรักษา รับย้าย-ส่งต่อ ช่วยเหลือผู้ป่วยที่ได้รับ อุบัติเหตุ ณ จุดเกิดเหตุผ่านระบบบริการแพทย์ฉุกเฉิน และผู้ป่วยที่อยู่ในภาวะฉุกเฉินที่ต้องการรับการรักษาอย่างรีบด่วน ตลอด 24 ชั่วโมง

โรงพยาบาลราชเวชอุบลราชธานี

เป็นโรงพยาบาลเอกชนอยู่ในเครือข่ายของบริษัท ศิริเวช เมดิคอล จำกัด มีความพร้อมทั้งทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ และบุคลากร เครื่องมืออุปกรณ์ในการตรวจรักษาที่ทันสมัย โดยมุ่งเน้นการให้บริการสุขภาพ พร้อมการบริการที่สะดวกรวดเร็ว

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

โรงพยาบาลราชเวชอุบลราชธานี
999 ถนนชยางกูร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000 โทรศัพท์ 045-280-040

บริการทางการแพทย์ของโรงพยาบาล

โรงพยาบาลเอกชนที่มีการรักษาแบบมาตรฐานสากล ให้บริการด้วยความปลอดภัย และประทับใจ

แผนกกุมารเวช

โรงพยาบาลราชเวชอุบลราชธานี
ให้บริการตรวจรักษาโรคในเด็กตั้งแต่แรกคลอด ถึงอายุ 15 ปี และมีคลินิกกุมารเวช เพื่อให้บริการวินิจฉัยรักษา ให้คำปรึกษาในโรคต่างๆ เกี่ยวกับเด็กในวัยเจริญเติบโต

เพิ่มเติม

สโตรกเซ็นเตอร์

โรงพยาบาลราชเวชอุบลราชธานี
เรามีทีมงานแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ให้การรักษาด้วยอุปกรณ์และเครื่องมือการแพทย์ที่ทันสมัยครบวงจรด้วยเครื่อง CT SCAN และ Cerebral Angiogram

เพิ่มเติม

แผนกผู้ป่วยนอก

โรงพยาบาลราชเวชอุบลราชธานี
ให้บริการตรวจวินิจฉัยรักษาโรคทั่วไป ด้วยการรักษาแบบเฉพาะทาง และการรักษาแบบองค์รวม พร้อมแพทย์และพยาบาลวิชาชีพที่มีประสบการณ์ดูแลผู้ป่วยเป็นอย่างดี

เพิ่มเติม

ห้องผ่าตัดปลอดเชื้อ

cleanroom system Laminar Airflow Type (OR-1 CLASS 100)

--พื้นที่ใส่ข้อมูล--

เพิ่มเติม

เปิดทำการ 24 ชั่วโมง

(+66) 45-280-040

999 ถนนชยางกูร ตำบล ในเมือง อำเภอ เมืองอุบลราชธานี จังหวัด อุบลราชธานี 34000

บทความเพื่อสุขภาพ
พร้อมข่าวอัพเดท

-------------------------------