ข่าวสารภายในราชเวช

ปั่นปันบุญ สองล้อสองแผ่น จากน้ำยืนสู่จอมกะสาน

วันเสาร์ที่ 12 ตุลาคม 2562 ในนามของโรงพยาบาลราชเวชได้รับมอบหมายจากผู้บริหารให้แผนกการตลาดเข้าร่วมกิจกรรม”ปั่นปันบุญ สองล้อสองแผ่นดิน”กิจกรรมนี้จัดขึ้นที่ช่องอานม้า อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานีโดยภายในงานเริ่มตั้งแต่08.00น.

นายสมชัย บูรณะ นายอำเภอน้ำยืนกล่าวเปิดงาน และปล่อยตัวนักปั่นในเวลา09.00 น. และคณะเจ้าหน้าที่จากราชเวชเดินทางไปพร้อมกับนักปั่นเดินทางถึงอำเภอจอมกะสานในเวลา 11.00 น. นอกจากปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพแล้วยังมีงานทอดกฐินจากอำเภอน้ำยืน ไปยังวัดที่ อำเภอจอมกะสาน จังหวัดพระวิหาร ราชอาณาจักรกัมพูชาเพื่อเชื่อมความสัมพันธไมตรีที่ดีต่อกันระหว่าง ประชาชนไทย-กัมพูชา โดยมี รองนายอำเภอจอมกระสาน หัวหน้าส่วนราชการและประชาชน ให้การต้อนรับและร่วมพิธีถวายผ้าป่าสามัคคี จำนวนมาก

เขียนโดย
สำนักผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชเวชอุบลราชธานี

หากท่านมีข้อสงสัยในอาการเจ็บป่วย หรือต้องการสอบถามเพิ่มเติม
กรุณาติดต่อ โทร. 045 280 040-55 ต่อ 1114-5