แพคเกจ โปรโมชั่น อื่นๆ

covid

โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปี

covid

ตรวจเชื้อโควิด-19 และแอนติบอดี

จองฉีดวัคซีน

Gastro

แพคเกจ วัคซีนมะเร็งปากมดลูก

covid

ตรวจสอบสิทธิ์จองวัคซีน Moderna

covid

ตรวจวัดระดับภูมิหลังฉีดวัคซีน COVID-19

covid

จองคิวฉีดยาวัคซีนโควิด-19(หมอพร้อม)

Gastro

แพคเกจ ทันตกรรม

เหมาจ่ายคลอดบุตร 2564

Syndrome

ออฟฟิศซินโดรม (Office Syndrome)

Gastro

ส่องกล้องทางเดินอาหาร

hemodialysis

เปิดเส้นไตเทียม 2564

hemodialysis

โปรแกรมลดปวด กล้ามเนื้อ

hemodialysis

โปรแกรมทำกายภาพบำบัด

room

ส่วนลดพิเศษ ค่าห้องพัก 30%

พ.ร.บ. ไม่ต้องสำรองจ่าย 2564

ตรวจสุขภาพคู่รัก