แพ็คเกจอื่นๆ

โปรแกรมตรวจสุขภาพ
Healthy New Year Package 2021

วันที่ 25 ธันวาคม 2563 ถึง วันที่ 31 มกราคม 2564

โปรแกรมตรวจสุขภาพ
Echocardiogram

วันที่ 21 ธันวาคม 2563 ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2564

โปรแกรมตรวจสุขภาพ
EST

วันที่ 21 ธันวาคม 2563 ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2564