แพคเกจ โปรโมชั่น อื่นๆ

covid

ตรวจวัดระดับภูมิหลังฉีดวัคซีน COVID-19

covid

จองคิวฉีดยาวัคซีนโควิด-19(หมอพร้อม)

covid

ตรวจเชื้อโควิด-19 และแอนติบอดี

วัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์

Gastro

แพคเกจ วัคซีนมะเร็งปากมดลูก

Gastro

แพคเกจ ทันตกรรม

Gastro

ส่องกล้องทางเดินอาหาร

Syndrome

ออฟฟิศซินโดรม (Office Syndrome)

room

ส่วนลดพิเศษ ค่าห้องพัก 30%

health

Health Check Up Package

พ.ร.บ. ไม่ต้องสำรองจ่าย 2564

hemodialysis

เปิดเส้นไตเทียม 2564

เหมาจ่ายคลอดบุตร 2564