กรณีที่ท่านต้องการโอนสิทธิ์/เปลี่ยนสิทธิ์ให้บุคคลอื่น คลิกที่นี่