ลงทะเบียนฉีดวัคซีน COVID-19 ฟรี

โรงพยาบาลราชเวชอุบลราชธานี

จองคิวฉีดวัคซีนผ่านระบบหมอพร้อม (LINE OA & APP)

ได้ตามช่องทางต่อไปนี้