ประกาศเปิดฉีดวัคซีนโมเดอร์น่า รอบที่ 5

วันที่ 1, 5-7, 9-13 กุมภาพันธ์ 2565

โรงพยาบาลราชเวชอุบลราชธานี เปิดให้บริการฉีดวัคซีน Moderna รอบ3 ระหว่างวันที่ 1, 5-7, 9-13 ก.พ.2565 ท่านที่ทำการจองวัคซีนไว้กับทางโรงพยาบาลสามารถเข้าไปทำการเลือกวันที่ท่านต้องการรับวัคซีน ได้ตาม Link นี้

หากท่านใดไม่ประสงค์จะรับวัคซีนในรอบนี้ สามารถแจ้งความประสงค์ใน Link นี้ ตรวจสอบรายชื่อจองวัคซีน Moderna ได้เช่นกัน โดยทางโรงพยาบาลจะเก็บโควต้าของท่านไว้ในรอบต่อไป

** หมายเหตุ **

  1. หากรอบนี้ครบจำนวนแล้ว ทางโรงพยาบาลจะเปิดให้บริการฉีดวัคซีนโมเดอร์น่า รอบที่ 5 ได้ประมาณกลางเดือนมกราคม 2565 หากไม่มีการเปลี่ยนแปลงจากองค์การเภสัชในการส่งมอบวัคซีน ขอให้ท่านติดตามความคืบหน้าจากทางโรงพยาบาล ในช่องทางต่อไปนี้

ข้อแนะนำ เรื่องระยะห่างของการรับวัคซีน Moderna กับวัคซีนชนิดอื่น ทางโรงพยาบาลขออิงตามแนวทางการฉีดวัคซีนโควิด – 19 โมเดอร์นา โดยสมาคมโรงพยาบาลเอกชน ณ วันที่ 13 ธันวาคม 2564 ดังนี้

  • วัคซีนเข็มที่ 1-2 ซิโนแวค-ซิโนแวค หรือซิโนฟาร์ม-ซิโนฟาร์ม วัคซีนเข็มที่ 3 แอสตร้าเซนเนก้า/ไฟเซอร์/โมเดอร์นา ระยะห่างระหว่างเข็มที่2และ3 ตั้งแต่ 4 สัปดาห์ขึ้นไปหลังเข็มที่ 2
  • วัคซีนเข็มที่ 1-2 แอสตร้าฯ-แอสตร้าฯ วัคซีนเข็มที่ 3 ไฟเซอร์/โมเดอร์นา ระยะห่างระหว่างเข็มที่2และ3 ตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป หลังเข็มที่ 2
  • วัคซีนเข็มที่ 1-2 ไฟเซอร์-ไฟเซอร์ หรือโมเดอร์นา-โมเดอร์นา วัคซีนเข็มที่ 3 ไฟเซอร์/โมเดอร์นา ระยะห่างระหว่างเข็มที่2และ3 ตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป หลังเข็มที่ 2
  • วัคซีนเข็มที่1-2 ซิโนแวค/ซิโนฟาร์ม-แอสตร้าฯ วัคซีนเข็มที่ 3 แอสตร้าฯ/ไฟเซอร์/โมเดอร์นา ระยะห่างระหว่างเข็มที่2และ3 ตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป หลังเข็มที่ 2
  • วัคซีนเข็มที่1-2 ซิโนแวค/ซิโนฟาร์ม-ไฟเซอร์ฯ วัคซีนเข็มที่ 3 ไฟเซอร์/โมเดอร์นา ระยะห่างระหว่างเข็มที่2และ3 ตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป หลังเข็มที่ 2
  • วัคซีนเข็มที่1-2 แอสตร้าฯ-ไฟเซอร์ฯ วัคซีนเข็มที่ 3 ไฟเซอร์/โมเดอร์นา ระยะห่างระหว่างเข็มที่2และ3 ตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป หลังเข็มที่ 2

ทั้งนี้

คำแนะนำอาจมีการปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์การระบาดหรือจำนวนวัคซีนที่ได้รับมอบในแต่ละช่วงเวลาหรือข้อมูลการศึกษาวิจัยที่เพิ่มขึ้นในอนาคต

เช็คตารางฉีดเข็ม3 วัคซีนโควิด-19 แยกรายเดือน

Responsive image

ทางโรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงข้อแนะนำในการฉีดวัคซีน เมื่อมีข้อมูลหรือหลักฐานทางวิทยาศาสตร์เพิ่มเติม

** ข้อมูล ณ วันที่ 14 ธันวาคม 2564

"รัฐบาลได้จัดสรรวัคซีนโควิด – 19 สำหรับประชานชนโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ส่วนการจองวัคซีนโควิด – 19 ของสถานพยาบาลเอกชน เป็นทางเลือกที่ประชาชนสามารถเลือกรับบริการได้แต่ต้องชำระค่าใช้จ่ายเอง"

โรงพยาบาลราชเวชอุบลราชธานี ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงที่ท่านได้มอบความไว้วางใจในการจองวัคซีน Moderna กับทางโรงพยาบาล และต้องขออภัยในความไม่สะดวกในปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น

Copyright © 2019 RAJAVEJ Medical Group