ผ่าตัดเส้นเลือดสำหรับฟอกไต

ไม่มีค่าใช้จ่าย – 27,000 บาท

** กรุณาเลือก Package ก่อน คลิกจอง **

รายละเอียดเพิ่มเติม