แพคเกจ ทันตกรรม

400 บาท – 4,400 บาท

** กรุณาเลือก Package ก่อน คลิกจอง **

รายละเอียดเพิ่มเติม

 

 

 

 

เงื่อนไข :
1. ราคานี้รวมค่าแพทย์สำหรับทำหัตถการส่องกล้อง, ค่าบริการโรงพยาบาล, ค่าบริการทางพยาบาลสำหรับการทำหัตถการส่องกล้องเพื่อตรวจคัดกรองเท่านั้น
2. ราคานี้ไม่รวมค่าปรึกษาแพทย์ ค่ายา และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในกรณีที่แพทย์แนะนำให้มีการตรวจเพิ่มเติม หากพบว่าความผิดปกติ
3. ราคานี้ไม่รวมค่าเวชภัณฑ์อื่นๆ นอกเหนือจากรายการที่ระบุในแพ็กเกจ
4. ราคานี้ไม่สามารถระบุแพทย์ที่ต้องการตรวจได้
5. ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดอื่นๆ ได้อีก