โปรแกรมผ่าตัดส่องกล้องนิ่วในท่อไต

50,000 บาท

** กรุณาเลือก Package ก่อน คลิกจอง **