ข่าวสารภายในราชเวช

โรงพยาบาลราชเวชอุบลราชธานี ออกหน่วยประชาสัมพันธ์โครงการผ่าตัดต้อกระจก สิทธิเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง

เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2566 โรงพยาบาลราชเวชอุบลราชธานี ออกหน่วยประชาสัมพันธ์โครงการผ่าตัดต้อกระจก สิทธิเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง ให้กับหน่วยงานราชการ เพ…

อ่านเพิ่มเติม

ราชเวชอุบลฯ ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ไว้วางใจ ให้ราชเวชอุบลฯ ดูแลปัญหาสายตาและตรวจคัดกรองต้อกระจก

เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2566 ราชเวชอุบลฯ ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ไว้วางใจ ให้ราชเวชอุบลฯ ดูแลปัญหาสายตาและตรวจคัดกรองต้อกระจก ในวันที่ 18 กันยายน 2566 ซึ่…

อ่านเพิ่มเติม

โรงพยาบาลราชเวชอุบลราชธานี ออกหน่วยประชาสัมพันธ์โครงการผ่าตัดต้อกระจก สิทธิเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง

เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2566 โรงพยาบาลราชเวชอุบลราชธานี ออกหน่วยประชาสัมพันธ์โครงการผ่าตัดต้อกระจก สิทธิเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง ให้กับหน่วยงานราชการ เพ…

อ่านเพิ่มเติม

โรงพยาบาลราชเวชอุบลราชธานี เข้าพบและอวยพร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิดของ อาจารย์ประสงค์ จันจำปา สำนักงานเอไอเอ ประกันชีวิต

เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2566 โรงพยาบาลราชเวชอุบลราชธานี นำทีมโดยคุณกรสกุล สำอางจิตร ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด และทีมฝ่ายการตลาด เข้าพบและอวยพร เนื่องในโอกา…

อ่านเพิ่มเติม

ตรวจสุขภาพประจำปี 2566

เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2566 โรงพยาบาลราชเวชอุบลราชธานี ขอขอบพระคุณ สมาคมเกษตรกรก้าวหน้า, บจก.พีเอฟบี และบจก.โกลควอลลิทิมิล เป็นอย่างยิ่ง ที่มอบความไว้ว…

อ่านเพิ่มเติม

โรงพยาบาลราชเวชอุบลราชธานีร่วมประชุมสภากาแฟ ครั้งที่ 6

เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2566 โรงพยาบาลราชเวชอุบลราชธานี นำโดยนายแพทย์ประวัติวงศ์ วงศ์ศรีแก้ว ผู้อำนวยการโรงพยาบาล และคุณกรสกุล สำอางจิตร ผู้อำนวยการฝ่า…

อ่านเพิ่มเติม