คลินิกและศูนย์รักษา

อายุรกรรม

อายุรกรรมทั่วไป เราให้บริการตรวจวินิจฉัยและรักษา ผู้ป่วยที่มีปัญหาสุขภาพทั่วไป รวมไปถึงโรคที่มีความซับซ้อน เช่น โรคหัวใจและระบบไหลเวียนโลหิต, ทางเดินอาหารและตับ, ปอดและทางเดินหายใจ, ไตและทางเดินปัสสาว…

อ่านเพิ่มเติม

ศัลยกรรม

ศัลยกรรมตกแต่ง เราให้บริการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคทางด้านศัลยกรรม โดยศัลยแพทย์เฉพาะทางที่มีประสบการณ์ และเชี่ยวชาญในการตรวจรักษาด้วยอุปกรณ์แพทย์ที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ ดังนั้นท่านจึงมั่นใจได้ว่า เร…

อ่านเพิ่มเติม

ศัลยกรรมระบบประสาทและสมอง

ศัลยกรรมประสาทและสมอง เราให้บริการตรวจวินิจฉัยและรักษา โดยประสาทศัลยแพทย์(Neurological Surgery) ตรวจรักษาผ่าตัดสมอง เส้นเลือดแตกสมอง เนื้องอกไขสันหลัง กระดูกสันหลังทับเส้นประสาท อัมพฤกษ์ อัมพาต ฯลฯ บร…

อ่านเพิ่มเติม

คลินิกโรคไตและศูนย์ไตเทียม

โรคไตและศูนย์ไตเทียม เราให้บริการรักษาผู้ป่วยไตวายเรื้อรังและผู้ป่วยไตวายเฉียบพลัน โดยการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมที่ทันสมัยได้มาตรฐานสากล อีกทั้งยังบริการตรวจวินิจฉัยภาวะผิดปรกติของไต และดูแลรักษา โ…

อ่านเพิ่มเติม

โรคหัวใจ

โรคหัวใจ เราให้บริการตรวจวินิจฉัยผิดปกติด้านหัวใจ และให้การรักษาผู้ป่วยโรคหัวใจที่มีความซับซ้อน โดยแพทย์เฉพาะทางที่มากด้วยประสบการณ์ และเรามีอุปกรณ์การแพทย์ที่ทันสมัย ในการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคหัวใจ…

อ่านเพิ่มเติม

กุมารเวชกรรมและกระตุ้นพัฒนาการเด็ก

กุมารเวชกรรมและส่งเสริมพัฒนาการเด็ก เราให้บริการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคในเด็ก รวมถึงการให้บริการวัคซีน และกระตุ้นส่งเสริมพัฒนาการในเด็ก อย่างครบวงจร โดยกุมารแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญ เพื่อให้ท่านผู้เป็น…

อ่านเพิ่มเติม

ทันตกรรม

ทันตกรรม เราให้การรักษาสุขภาพช่องปากและฟันในทุกช่วงวัย โดยทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางที่ให้การดูแลรักษาและบริการด้วยใจ พร้อมเครื่องมือที่ทันสมัย ที่ทุกชิ้นผ่านการทำให้ปราศจากเชื้อและการควบคุมการติดเ…

อ่านเพิ่มเติม

สูติ-นรีเวชกรรม

สูติ-นรีเวชกรรม เราให้บริการตรวจวินิจฉัยในเรื่องสุขภาพสตรีครบทุกด้าน ตั้งแต่การให้บริการด้านสูตินรีเวช ให้คำปรึกษาและวางแผนสำหรับการคลอด ครอบคลุมเรื่องการตั้งครรภ์แบบครบวงจร การกำหนดวิธีการคลอดที่เหมา…

อ่านเพิ่มเติม